Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 3. 1972)


Problém č. 216

Ivan Tokar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: bKd7 Db6 Vg2 Jf3 Jg5 Pc3 e4 g4, čKf4 Ve3 Je8 Pb7 d3 e2 h3 – trojťažka.

Mladý 24–ročný neznámy sovietsky problémista, povolaním vodič nákladného automobilu, je ďalším zahraničným prispievateľom do nášho tohoročného skladateľského turnaja strategických trojťažiek. Z obsahu jeho úlohy už dnes možno usudzovať, že autor má pred sebou veľkú budúcnosť. Všimnite si najprv zdanlivé hry 1...V:e4 2.J:h3+ (A) K:f3 3.Df2 mat a 1...V:f3 2.Je6+ (B) K:e4 3.Dd4 mat s blokovaním polí e4 a f3 čiernou vežou. Po správnom úvodníku sa druhé ťahy bieleho recipročne zamenia (AB – BA), pričom blokovanie oboch polí vežou sa zachová! Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 3 body, no opäť pozor i na prípadné nekorektnosti.

Riešenie problému č. 210 (Matthews) z 20. 1. 1972. Úloha má dva trojvariantové cykly. Po správnom úvodníku 1.Da4 hrozí 2.D:c4 a 3.Dd3 mat je prvý cyklus tento: 1...Sa5 2.Dc2+ (A) d3 3.V:e3 mat (B), 1...Je5 2.V:e3+ (B) d:e3 3.Jc3 mat (C) a 1...V:h6 2.Jc3+ (C) d:c3 3.Dc2 mat (A), t. j. cyklické striedanie druhých a tretích ťahov bieleho v symbolickom zápise AB–BC–CA. Najcennejšie však na tejto úlohe je, že má aj druhý takýto cyklus: 1...V:c6 2.V:e3+ (B) d:e3 3.Dc2 mat (A), 1...D:h6 2.Dc2+ (A) d3 3.Jc3 mat (C), 1...Jc5 2.Jc3+ (C) d:c3 3.V:e3 mat (B), t. j. BA–AC–CB. Varianty možno zapísať aj v inom poradí s iným označením, no oba cykly ostávajú nezmenené! Vrcholná skladba, ktorá zatiaľ nebola prekonaná. Podarí sa to snáď niekomu v našom turnaji? Odmenu za správne riešenie dostanú: Jolana Dallosová z Moravského Jána a Oldřich Bránecký z Bratislavy.


Vzad <<  >> Vpred