Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 1. 1972)


Problém č. 210

Robin C. O. Matthews, Anglicko

B.C.M. 1968

Mat 3. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: bKc1 Da3 Vf3 Vh5 Se2 Sh6 Jb5 Jc6 Pb2, čKe4 Dh8 Vd6 Vf7 Sb6 Jc8 Jd7 Pc4 c7 d4 e3 g4 – trojťažka.

Pretože je zatiaľ o originálne príspevky na tému nášho 4. medzinárodného skladateľského turnaja strategických trojťažiek núdza, uverejňujeme dnes jednu z najlepších prác známeho anglického problémistu na tému cyklickej zámeny druhých a tretích ťahov bieleho. Je spracovaná doposiaľ v najdokonalejšej forme. Má 6 tematických variantov po obranách 1...Sa5, Je5, V:h6, V:c6, D:h6, Jc5, v ktorých po správnom úvodníku sa druhé a tretie ťahy bieleho zamieňajú v nasledujúcej schéme: AB–BC–CA–BA–AC–CB! Je to opravdu vynikajúca práca a oplatí sa ju riešiť čo aj len pre vlastné potešenie. Za správne riešenie však dvaja riešitelia dostanú hodnotné šachové knihy, ak ho zašlú do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 204 (Goldschmeding) z 9. 12. 1971. 1.Jg4 tempo, 1...Jg3 2.J:e5+ (A) D:e5 3.Dc2 (B) mat), 1...Jf2 2.Dc2+ (B) D:c2 3.V:e3 (C) mat, 1...e4 2.V:e3+ (C) D:e3 3.Je5 (A) mat. Vzájomné prerušovanie línií čiernej dámy + cyklické striedanie druhých a tretích ťahov bieleho (AB–BC–CA) – všetko vo veľmi ekonomickej forme (maximálne bolo možné získať 3 body).

* Oprava úlohy č. 180 (Solarczyk) z 25. 11. 1971 nie je korektná. Má dve vedľajšie riešenia: 1.Vf4+ K:e5 2.Ve4 mat a 1.Vf3+ a 2.V:e3 mat (maximálne 4 body získali: J. Bakalár, O. Jančík, Z. Labai, A. Rác, O. Ralík, J. Sklenár, J. Vašičkanin a P. Zamborský. 2 body získali P. Lachata a K. Wagner). Teda poučenie pre tých riešiteľov, ktorí podcenili preverenie korektnosti opravovanej úlohy.


Vzad <<  >> Vpred