Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 11. 1971)


Problém č. 202

Demetrios N. Kapralos, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)Kontrolná notácia: bKc3 De8 Vf8 Sb3 Sh6 Jc7 Pc5, čKe3 Vg5 Ja6 Pd7 e6 g2 – dvojťažka.

Jeden z najznámejších gréckych problémistov – D. N. Kapralos je ďalším zahraničným účastníkom našej skladateľskej súťaže. I keď jeho úlohu nemožno zaradiť k tým najlepším, iste riešiteľov zaujme svojou zvláštnosťou. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body. Pozor však i na prípadne nekorektnosti, pretože riešiteľská súťaž ešte stále nie je rozhodnutá!

Riešenie problému č. 196 (Mašek) z 14. 10. 1971. Autorova intencia: 1.J:d3 hrozí 2.Db4 mat, 1...De1, Jac5 2.J:e5, Jb2 mat, no aj pomerne skryté vedľajšie riešenie 1.Dc5+ b:c6 (Ja:c6) 2.Jd6 mat, 1...Jb:c6 2.Jd2 mat (maximálne 4 body získali: P. Durst, J. Fábry, L. Hladký, J. Horniak, Z. Labai, P. Lachata, O. Ralík, J. Sklenár a Š. Šuchala). Niektorí z riešiteľov sa potkli na zvodnosti 1.De7? Jc3! Oprava.

Opravy úloh. Autor problému č. 180 (Solarczyk) z 24. 6. 1971 opravuje svoju úlohu nasledovne: bKc6 Dh2 Vf5 Sg6 Jd5 Je5 Pc3 f2 (8), čKe4 Vh7 Sh1 Jg3 Pc4 f6 g2 g4 g7 h4 (10) – dvojťažka. Riešenie: 1.Dh3 hrozí 2.D:g4 mat, atď. Ďalšia nekorektnosť. Autor problému č. 190 (Pachomov) z 2. 9. 1971 opravuje svoju úlohu pridaním bPb3: bKf1 Db6 Sa1 Sg8 Jd4 Jd7 Pb3 b5 d3 e2 (10), čKd5 Da8 Ve8 Vf7 Sb1 Sf8 Jh8 Pf5 (8) – dvojťažka. Potom zvodnosťou je 1.Jc2? Sd6! (pôvodne autorom zamýšľané riešenie) a úvodník je 1.J:f5 (pôvodne zvodnosť).

Pozor: Prosíme o preskúmanie korektnosti oboch úloh v rámci riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností Vám započítame príslušné body.


Vzad <<  >> Vpred