Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 6. 1971)


Problém č. 180

Rudolf Solarczyk, Ostrava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)Kontrolná notácia: bKh8 Df3 Vb4 Vd6 Sf8 Jb6 Jc6 Pa4 b3 d2 e2 g2, čKc5 Va5 Je4 Jf6 Pd7 e5 f4 f5 g3 – dvojťažka.

Po č. 172 sa moravský problémista Rudolf Solarczyk pokúša opäť konkurovať v našej medzinárodnej skladateľskej súťaži na trojfázovú zámenu hier ďalšou svojou dvojťažkou. Treba si v nej všimnúť zdanlivé hry 1...J:d2 a 1...J:d6 a ako sa maty zamenia vo zvodnosti a riešení. Treba dúfať, že dnešná úloha sa vydarí lepšie ako č. 172, ktoré malo škodlivý duál. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 175 (Locker a Maranďuk) z 20. 5. 1971. Zvodník 1.Ve4? K:f3 hrozí 2.De2 mat viazne na 1...Kg2! Zvodník 1.Va1? Kg2 hrozí 2.Df1 mat viazne na 1...K:f3! V riešení 1.Vh4 tempo, po obranách, ktoré vo zvodníkoch boli účinnými obranami vyjdú hrozby zo zvodností (Dombrovskisova téma) a naviac ešte recipročne zamenené: 1...K:f3 2.Df1 mat a 1...Kg2 2.De2 mat. Okrem toho je v úlohe spracovaná i trojfázová zámena jedného matu (Z–31–22). Pozoruhodná úloha, ktorej téma v miniatúrke pravdepodobne ešte spracovaná nebola (max. 2 body).

Rozhodca nášho minuloročného II. medzinárodného tematického skladateľského turnaja dvojťažiek–dvojníkov – Ing. J. Brabec, majster športu v problémovom šachu sa na naše potešenie trochu poponáhľal a určil tento predbežný výsledok: I. cena, č. 146 (Gordian a Šedej, ZSSR), II. cena, č. 112 (Šutara, ČSSR), III. cena, č. 155 (Šedej), 1. čestné uznanie č. 143 (Mlynka, ČSSR), 2. čestné uznanie, č. 150 (Locker, Meľničenko, Šedej, ZSSR), 3. čestné uznanie, č. 147 (Apró, Maďarsko), 1. pochvalná zmienka, č. 126 (Taraba, ČSSR), 2. pochvalná zmienka, č. 142 (Hoffmann, NDR), 3. pochvalná zmienka, č. 124 (Ančin, ČSSR) a 4. pochvalná zmienka, č. 118 (Ahues, NSR). Podrobný výsledok vyjde na cyklostile a dostane ho každý, kto sa turnaja zúčastnil a z čitateľov ten, kto si ho vyžiada.


Vzad <<  >> Vpred