Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 6. 1971)


Problém č. 179

G. N. Smirenin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+4=8)Kontrolná notácia: bKe4 Dc8 Va1 Jg2, čKh2 Pg3 g5 h3 – dvojťažka.

Dnešnou úlohou končí sovietsky problémista Smirenin našu dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú Albumami FIDE. Po krátkej prestávke (5–6 týždňov) bude vypísaná ďalšia podobná riešiteľská súťaž dotovaná hodnotnou problémovou šachovou literatúrou. Počas prestávky budeme riešiteľov odmeňovať šachovou literatúrou jednotlivo. V č. 179 si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...K:g2 a 1...h:g2, dve zvodnosti a riešenie, v ktorých sa maty vždy zamieňajú. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body, no nezabudnite, že ešte aj posledná úloha v prípade nekorektnosti môže konečné poradie pomiešať.

Riešenie problému č. 174 (Amirov) z 13. 5. 1971. Zdanlivé hry: 1...Je3, Jf6 2.Dd4, D(S):d8 mat. Zvodník 1.Db7? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Je3, Jf6 2.d4, De7 mat viazne na 1...Vd3! Preto 1.Db3 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Je3, Jf6, Vd3, V:h5 2.Jd3, De6, J:d3, De6 mat. Téma Z–32–26 s opakovaným prerušovaním čierneho strelca g1 a veže h5. Dobrá úloha. Netematická zvodnosť 1.Vd4? viazne na 1...V:c3! Je zaujímavé, že sa na nej "potkli" viacerí riešitelia (maximálne bolo možné získať 2 body).

* Západonemecký časopis Die Welt vypisuje k 25. výročiu založenia šachovej rubriky v tomto časopise medzinárodnú skladateľskú súťaž trojťažiek s maximálnym počtom kameňov 15. Súťaž je dotované 750 DM, z čoho prvá cena je 200 DM a súčasne víťazná úloha bude uverejnená ako šachový problém č. 1000. Rozhodcom turnaja je popredný nemecký problémista H. Klüver. Úlohy treba zasielať (vyhotovené na dvoch diagramoch) najneskôr do 15. 10. 1971 na adresu: Die Schachredaktion, Die Welt, 2 Hamburg 36, Kaiser–Wilhelm Str. 1, NSR.


Vzad <<  >> Vpred