Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 7. 1971)


Problém č. 184

Michal Hlinka, Hniezdne

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+5=15)Kontrolná notácia: bKa5 Df5 Vb1 Vh5 Sa3 Sb3 Jd6 Jf1 Pc2 e4, čKd4 Sc4 Jd3 Pb5 e5 – dvojťažka.

Po č. 176, ktorá sa čitateľom veľmi páčila uverejňuje dnes Michal Hlinka ďalšiu svoju prácu, v ktorej spracoval trojfázovú zámenu dvoch matov (Z–32–26) v klasickej forme zdanlivé hry – zvodnosť – riešenie. V každej fáze preto nezabudnite porovnať maty po obranách 1...S~ a 1...J~ Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 179 (Smirenin) zo 17. 6. 1971. Zdanlivé hry 1...K:g2, h:g2 2.Dc2, Dh8 mat. Zvodník 1.Dd7? tempo, 1...K:g2, h:g2 2.Dd2, Dh7 mat viazne na 1...g4! Zvodník 1.Dd6? tempo, 1...K:g2, h:g2 2.Da2, Dh6 mat viazne opäť na 1...g4! Preto 1.Dg4 tempo, 1...K:g2, h:g2 2.De2, Dh5 mat. Pekné, ale ľahké (J. Vašičkanin, Hažin nad Cirochou). Téma spracovaná s 8 kameňmi! (maximálne 2 body).

* Rudolf Solarczyk opravuje svoju úlohu č. 172 z 29. 4. 1971 nasledovne: bKa1 Dh3 Vd1 Vf4 Sb2 Sf1 Jd7 Pb6 c5 e5 (10), čKd5 Se1 Jc3 Je4 Pb3 b4 b5 c6 d2 f2 (10) – mat 2. ťahom. Riešenie: Zdanlivé hry: 1...Kd4, Je2 2.Dd3, D:b3 mat. Zvodník 1.Dg4? tempo, 1...Je~, Je2 2.Vd4, Dg8 mat viazne na 1...Kd4! Rieši 1.Df5 tempo, 1...Kd4, Je2 2.D:e4, Df7 mat. Duál po 1...Jf6 2.e:f6 a e6 mat nepovažuje autor za závažný. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy v rámci riešenia dnešného problému č. 184.

* Výsledok riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE, v ktorej konkurovali problémy č. 160 až 179 uverejníme v nasledujúcej rubrike. Ďalšia podobná riešiteľská súťaž bude vypísaná po tejto rubrike. t. j. o dva týždne dňa 5. augusta 1971.


Vzad <<  >> Vpred