Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 7. 1971)


Problém č. 185

Josef Burda, Havířov

Rudolf Solarczyk, Ostrava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+4=14)Kontrolná notácia: bKc4 Da1 Sf5 Jd5 Je5 Pa5 b4 b6 g2 g4, čKd6 Pa4 a6 f6 – dvojťažka. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.


Výsledok riešiteľskej súťaže o albumy FIDE

V súťaži konkurovali úlohy č. 160 až 179. Súťaž bola značne vyrovnaná, čomu prispelo i to, že boli nekorektné iba dve úlohy (č. 170 a 172), ktoré rozhodli o poradí na prvých dvoch miestach. Výsledok je nasledujúci: I.–II. cena ex aequo 60 bodov: Jozef Sklenár, Piešťany (žrebom vyhráva Album FIDE 1962–64 a M. Niemeijer: Hoekstenen) a Juraj Vašičkanin, Hažin nad Cirochou (Album FIDE 1945–55). III.–VI. cena ex aequo 59 bodov: Peter Durst, Levoča (Album FIDE 1945–55), Ivan a Jozef Pobjecký, Piešťany (Album FIDE 1959–61), Ján Bebjak, Chynorany (Album FIDE 1956–58) a Zoltán Labai, Milanovce (M. Niemeijer: Hoekstenen). Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 15 bodov žrebom vyhrávajú: J. Bakalár (A. Mandler: Sbírky šachových skladeb a B. Estrin: Zaštita dvuch konej), Fr. David, (B. Formánek: 353 šachových problémov), Fr. Hoffer (Šachová terminológia), O. Jančík (F. J. Prokop: Kouzlo šachového diagramu), L. Papp (L. Prokeš: Kniha šachových studií) a A. Zlatohlavý (F. J. Prokop: Kouzlo šachového diagramu). Námietky proti výsledku súťaže zašlite do 5 dní. V prípade, že niektorí z výhercov už príslušnú literatúru má, radi mu sprostredkujeme rovnocennú výmenu. Poradie ostatných riešiteľov uvedieme o 2 týždne.

Upozornenie. V budúcej rubrike bude vypísaná ďalšia podobná riešiteľská súťaž. Zaistite si preto štvrtkový Hlas ľudu!


Vzad <<  >> Vpred