Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 9. 1971)


Problém č. 190

Dmitrij A. Pachomov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: bKf1 Db6 Sa1 Sg8 Jd4 Jd7 Pb5 d3 e2, čKd5 Da8 Ve8 Vf7 Sb1 Sf8 Jh8 Pf5 – dvojťažka.

Dimitrij Alexejevič Tachomov – mladý a ešte neznámy sovietsky problémista pochádzajúci z mestečka Jaroslavľ sa dnešnou svojou úlohou predstavuje našim čitateľom prvýkrát. K pochopeniu obsahu jeho úlohy si treba všimnúť zdanlivé hry 1...Se7 2.De6 mat a 1...Sg7 2.Dc5 mat. Po tematickej zvodnosti a v riešení sa tieto maty zamenia, pričom strategický obsah v každej fáze je analogicky zachovaný, čo je veľmi cenné.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej albumami FIDE a inou hodnotnou problémovou literatúrou.

Riešenie problému č. 184 (Hlinka) z 22. 7. 1971. Zdanlivé hry: 1...J~, S~ 2.D:b5, Jb5 mat. Zvodník 1.Dh3? tempo, 1...S~, Jb4, Kc3 2.D:d3, De3, Sb2 mat viazne na 1...b4! Preto 1.Dc8 tempo, 1...S~, J~, Kc3 2.c3, Sb2, J:b5 mat, no aj vedľajšie riešenie 1.Sb4 tempo, ktoré zatiaľ úlohu znehodnocuje. Zdá sa, že oprava nebude tak jednoduchá. Odmenu za správne riešenie dostali: Štefan Šuchala, Bardoňovo a Vladislav Žatko, Veľké Bierovce.

Riešenie problému č. 185 (Burda a Solarczyk) z 29. 7. 1971. Zvodnosť 1.Dc1? tempo, 1...f:e5, K:e5 2.Dh6, Df4 mat viazne na 1...e3! Zvodnosť 1.Dg1? tempo, 1...f:e5, K:e5 2.Dc5, Dh2 mat viazne na 1...a3!! Rieši 1.Da3 tempo, 1...f:e5, K:e5 2.b5, Dg3 mat. Téma Z–32–26, no po nasledujúcich zvodnostiach možno objaviť i ďalšie schémy: 1.D:a4? f:e5 2.Dd7 mat viazne na 1...K:e5! 1.b5? f:e5 2.Da3 mat viazne na 1...a:b5+! 1.Dh1?, Dd4? viaznu na 1...a3! Odmenu za správne riešenie dostali: Metod Pristach, Nitra a Ladislav Karšay, Zlaté Moravce.


Vzad <<  >> Vpred