Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 10. 1971)


Problém č. 197

Peter Durst, Levoča

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)Kontrolná notácia: bKa4 Da6 Sb3 Sc1 Jc6 Jh4 Pf4 h6, čKf6 Ve1 Vg1 Sb4 Jf1 – dvojťažka.

Peter Durst z Levoče – mladý slovenský problémista, uverejňuje dnes už tretí originálny príspevok do našej skladateľskej súťaže. Spracoval v nej trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme dvoch zvodností a riešenia, v ktorých si treba všimnúť obrany 1...Je3 a 1...Jg3. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie sú dva body.

Riešenie problému č. 190 (Pachomov) z 2. 9. 1971. Zdanlivé hry 1...Se7, Sg7 2.De6, Dc5 mat. Zvodnosť 1.J:f5? hrozí 2.Jf6 mat, 1...Se7, Sg7 2.e4, Dd6 mat viazne na 1...S:d3! No autorom zamýšľaná intencia 1.Jc2 hrozí 2.Jf6 mat, 1...Se7, Sg7 2.Je3, Jb4 mat atď. viazne na 1...Sd6! a preto úloha je neriešiteľná (maximálne bolo možné získať 3 body, čo využili L. Hladký, Š. Kokodič, J. Kročian, A. Rác a J. Sklenár). Tí riešitelia, ktorí neuviedli autorom zamýšľané riešenie a len stroho oznámili, že úloha je neriešiteľná získali 1 bod. Oprava.

Riešenie problému č. 191 (Hoffmann) z 9. 9. 1971. Zvodnosť 1.Dc1? hrozí 2.Dc4, Dc6, Dc8 mat, 1...S:e5, V:g6, V:h4 2.Dc6, Dc4, Dc8 mat viazne na 1...Sc3! Zvodnosť 1.Dd2? hrozí 2.Dd5, Vb6, Dd7 mat, 1...S:e5, V:g6, V:h4 2.Vb6, Dd5, Dd7 mat viazne na 1...Sd4! Preto 1.Df2 hrozí 2.Df5, Db6, Df7 mat, 1...S:e5, V:g6, V:h4 2.Db6, Df7 mat. Tzv. voľná hrozbová forma spracovania témy Fleck s trojfázovou zámenou troch matov (maximálne bolo možné získať 2 body).

Fischer – Petrosian: 3,5:2,5. Štvrtá a piata partia turnaja kandidátov sa skončila nerozhodne. V šiestej partii, v ktorej mal americky veľmajster čierne kamene, uplatnil svoju pozičnú prevahu v 66. ťahu a prekvapujúco zvíťazil. Podrobnosti o partii prinesieme v jednej z nasledujúcich rubrík.


Vzad <<  >> Vpred