Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 12. 1971)


Problém č. 203

Andreas Schönholzer, Švajčiarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+8=14)Kontrolná notácia: bKe2 Df8 Ve8 Sb3 Pe3 f4, čKe4 Vb6 Sc7 Sh7 Jb7 Je6 Pb5 g4 – dvojťažka.

Andreasa Schönholzera – známeho švajčiarskeho problémistu obzvlášť našim čitateľom už nemusíme predstavovať, veď na prvom skladateľskom turnaji Hlasu ľudu v roku 1969 získal II. cenu. Na pochopenie obsahu jeho dnešnej úlohy si treba všimnúť hlavne zdanlivé hry 1...Sf5 2.Db4 mat a 1...Sd6 2.V:e6 mat a ako sa po týchto obranách zamenia tieto maty vo zvodnosti a riešení. Všimnite si tiež, že strategické motívy zo zdanlivých hier (blokovanie poľa f5 strelcom a prerušovanie čVb6 a čSc7 jazdcom) sa zachovajú vo všetkých troch fázach. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 197 (Durst) z 21. 10. 1971. Zvodnosť 1.Db5? hr. 2.Df5 mat, 1...Je3, Jg3 2.De5, Dg5 mat viazne na 1...Sc5! Zvodnosť 1.Dd3? hr. 2.Df5 mat, 1...Je3, Jg3 2.Dd4, Dg6 mat viazne na 1...Ve4! Úlohu rieši 1.Dc8 hr. 2.Df5 mat, 1...Je3, Jg3, Ve5, Vg5 2.De6, Dh8, f:e5, f:g5 mat. Téma Z–32–26, len škoda, že zámeny matov pôsobia veľmi schematicky (maximálne bolo možné získať 2 body).

Opravy úloh. Autori problému č. 192 (Čerňavskyj a Beľčikov) opravujú svoju úlohu zo 16. 9. 1971 preložením bDh5 na e5: bKe2 De5 Se6 Ja2 Pe4 (5), čKc2 Pb2 (2) mat 2. ťahom. Riešenie: 1.Df4? tempo, 1...b1D, b1J 2.Dd2, Dc1 mat, ale 1...Kb1! 1.Dg3? tempo, 1...b1D, b1J 2.Dc3, Db3 mat, ale 1...Kb1! Preto 1.Dd5 tempo, 1...b1D, b1J, Kb1 2.Dd2, Db3, Dd1 mat.

Pozor! Preskúmajte korektnosť úlohy v rámci riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností vám započítame príslušné body do našej dlhodobej súťaže o Albumy FIDE. Využite ešte jednu z posledných možností!


Vzad <<  >> Vpred