Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 1. 1972)


Problém č. 209

Viktor Čepižnyj, ZSSR

I. cena

Leninov spomienkový turnaj

Mat 2. ťahom (14+3=17)Kontrolná notácia: bKh6 Da5 Ve2 Vg3 Sd4 Se8 Jb5 Jf8 Pa2 b3 c6 d6 e3 f4, čKe4 Pb4 h7 – dvojťažka.

V dnešnej reprodukovanej dvojťažke popredného sovietskeho problémistu možno nájsť veľmi zaujímavé cyklické efekty. Treba len porovnať maty po obranách čierneho kráľa vo zvodnostiach 1.Se5?, 1.Da6? a v riešení. I keď úlohe možno vyčítať napríklad neekonomického bSe8 a bJf8, rozhodne patrí k výborným prácam posledných rokov. Jej riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 203 (Schönholzer) z 2. 12. 1971. Zdanlivé hry 1...Sf5, Jd6 2.Db4, V:e6 mat. Zvodnosť 1.Dg7? hrozí 2.D:h7 mat, 1...Sf5, Jd6 2.Dd4, De5 mat viazne na 1...S:f4! Rieši 1.Dh6 hrozí 2.D:h7 mat, 1...Sf5, Jd6, Kf5, S:f4, Sg8(g6) 2.Dh1, D:e6, Sc2, D:f4, Dg6 mat. Zaujímavá práca spojená s jednotným strategickým obsahom (maximálne bolo možné získať 2 body).

Autor problému č. 200 (Mansfield) opravuje svoju úlohu nasledovne: bKb6 De3 Vd3 Vh5 Sd1 Sd4 Jc6 Jd5 Pa3 a4 a5 (11), čKc4 Vb1 Sg1 Jg4 Jh1 Pa7 b4 c5 f2 g7 (10) – dvojťažka. 1.De2? g5!, 1.De4? Jg3! Rieši 1.De6 Prosíme riešiteľov o láskavé preskúmanie korektnosti úlohy. Za objavenie prípadných nekorektností odmeníme jedného riešiteľa hodnotnou šachovou knihou.


Vzad <<  >> Vpred