Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 1. 1972)


Problém č. 208

Leopold Szwedowski, Poľsko

I.–II. cena, Szachy 1961

Mat 3. ťahom (4+8=12)Kontrolná notácia: bKa8 Db2 Jd5 Je5, čKa4 Se1 Sg8 Jd8 Pe2 e6 g3 h7 – trojťažka.

Dnešná reprodukovaná trojťažka známeho poľského problémistu je ďalším prekrásnym príkladom na tému nášho IV. medzinárodného skladateľského turnaja, ktorý v tejto rubrike práve vypisujeme. Nájdete v nej štyri modelové maty s blokovaním podľa (obrany čSe1 vrátane hrozby), pričom naviac možno v úlohe objaviť aj zámenu druhých a tretích ťahov bieleho. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.


IV. medzinárodný skladateľský turnaj trojťažiek – Hlas ľudu 1972

Redakcia denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1972 IV. medzinárodný skladateľský turnaj trojťažiek s výrazným strategickým obsahom podaným formou ľubovoľného opakovania strategických prvkov.

Prípustné je opakovanie tak v rámci jednotlivých variantov (napríklad rovnaká motivácia v 1. a 2. ťahoch čierneho), ako aj pri porovnaní viacerých variantov alebo jednotlivých fáz. Opakovacie efekty môžu byť jednoduché, recipročné alebo cyklické. Úlohy v ľubovoľnom počte treba zasielať behom roka na horeuvedenú adresu redakcie. V prípade väčšieho počtu úloh budú slabšie úlohy autorom vrátené. Úlohy zasielajte na diagramoch (aj kreslených) s podrobným riešením a presnou adresou autora. Rozhodcom turnaja je prof. Karol Mlynka zo Zlatých Moraviec, ktorý udelí 3 ceny (200, 150 a 100 Kčs), tri čestné uznania a tri pochvalné zmienky.

* V týchto dňoch už väčšina našich čitateľov obdržala sľúbenú prílohu šachového okienka v ktorej ste našli okrem podrobného vypísania tohto turnaja aj definitívny výsledok Hlas ľudu – 1970. V prípade, že sme na niekoho zabudli, nech oznámi, že má o prílohu záujem, radi ju každému zašleme zdarma.


Vzad <<  >> Vpred