Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 12. 1971)


Problém č. 207

Viačeslav Vladimirov a Anatolij Sarkic, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: bKc5 Da3 Va4 Vb7 Sb3 Se7 Jc3 Je3 Pd2 e6, čKe5 Vf1 Sh1 Jg1 Jh5 Pf3 f5 g3 – dvojťažka.

Posledným šachovým problémom nášho III. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek je spoločná práca dvojice popredných sovietskych problémistov. V úlohe spracovali voľnú trojfázovú zámenu dvoch matov so zaujímavými strategickými motívmi. Dá sa preto čakať, že na záver roka sa úloha bude páčiť. V budúcej rubrike, tak ako sme už písali bude vypísaný IV. medzinárodný skladateľský turnaj, tentokrát na strategické trojťažky.

Riešenie dnešnej úlohy zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 201 (Sambuu) z 18. 11. 1971. Zdanlivé hry 1...Kc5, Ke5, e5 2.Se7, Sf4, Se7 mat. Zvodnosť 1.Je7? tempo, 1...Kc5, Ke5, e5 2.Jb7, Jc4, Jb7 mat viazne na 1...f6! Rieši 1.Jf6 tempo, 1...Kc5, Ke5, e5 2.J:e4, Jc4, J:e4 mat. Práca, ktorá začínajúceho autora vie vždy povzbudiť a preto jej nič nemožno vyčítať (maximálne bolo možné získať 2 body).

Riešenie problému č. 202 (Kapralos) z 25. 11. 1971. Zvodnosť 1.D:d7? br. 2.Dd3 a D:e6 mat, 1...Ke2, Ke4 2.Dd2, Dd4 mat viazne a 1...J:c5! Zvodnosť 1.Df7? hr. 2.Df3 mat, 1...Ke2, Ke4 2.Df2, Df4 mat viazne na 1...g1J! Rieši 1.J:e6 no po 1...Ke2 ide Jd4 a J:g5 mat, čo je škodlivý duál (maximálne bolo možné získať 3 body). Oprava.

* Všetkým našim čitateľom a riešiteľom želáme v novom roku veľa radostných chvíľ pri riešení ďalších zaujímavých šachových úloh.


Vzad <<  >> Vpred