Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 12. 1971)


Problém č. 206

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)

3 riešeniaKontrolná notácia: bKf1 Dg4 Va4 Ve2 Sa6 Sh2 Jg5 Pa5 b2 c5 d3, čKd4 Pb3 c4 d5 e3 e4 – dvojťažka (3 riešenia).

Č. 206 dnes už svetoznámeho zvolenského problémistu Jána Valušku je predposledným problémom nášho III. medzinárodného skladateľského turnaja, ktorý sa už chýli ku koncu. V úlohe autor spracoval trojfázovú zámenu troch matov (téma Z–32–24) vo forme troch riešení. Tematické obrany čierneho sú 1...K:c5 a 1...e:d3.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami.

Riešenie problému č. 199 (Apró) z 4. 11. 1971. Zdanlivé hry 1...g5+, Sg5+, Jc~ 2.Kf5, K:g5, Ke3 mat. Zvodnosť 1.Kg3? hrozí 2.Df4 mat, 1...h4+, Sh4+, S~, b:c5 2.Kg4, K:h4, a:b8D(S), D:c5 mat, ale po 1...g5! matu niet. Preto 1.Ke5 2.c:b6 mat, 1...f6+, Sf6+, Je3(d4), V:b7, b:c5 2.Ke6, K:f6, Kd4, Kd5, D:c5 mat. Trojfázová voľná zámena dvoch matov so šachmi bielemu kráľovi, ktorý potom dáva mat na deviatich rôznych poliach! Originálna myšlienka. Samozrejme duál po 1...Jc~ 2.c:b? (hrozba) a Kd4 mat nemožno považovať za závažný (jedná sa o voľnú zámenu) a preto ho ani nebodujeme (maximálne bolo možné získať 2 body).

Riešenie problému č. 200 (Mansfield) z 11. 11. 1971. Zvodnosť 1.De2? hr. 2.V~ a Dc2 mat, 1...b:a3+, g2+ 2.Vb3, Vg3 mat viazne na 1...g5! Zvodnosť 1.De4? hr. 2.Sd~ mat, 1...b:a3+, g2+ 2.Sb2, Se5 mat viazne na 1...Sg2! Autorom zamýšľaná intencia 1.De6?! hr. 2.Jf4 a Jb4 mat, 1...b:a3+, g2+ 2.Jb4, Jf4 mat viazne na 1...Sg2! a úloha je preto neriešiteľná. Kto uviedol len takúto vetu, získal 1 bod, kto uhádol aj autorovu intenciu (alebo uviedol všetky 3 zvodnosti) získal ešte 2 body naviac. Maximálne 3 body získali: J. Bakalár, O. Ralík, Š. Šuchala a J. Šutara, no veľa je i takých riešiteľov, ktorí nezískali ani bod. Oprava.


Vzad <<  >> Vpred