Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 2. 1972)


Problém č. 214

Leonid I. Kubbeľ, ZSSR

Národní Listy, 1909

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKe4 Dg8 Ja8 Pc7 d7, čKb7 Ja7 – dvojťažka.

Po č. 213 z minulej rubriky (Weenink): bKc4 Sb7 Sd8 Ja5 Pc7 (5), čKa7 Pc5 (2) – mat 2. ťahom) je dnešná reprodukovaná miniatúrka 30 rokov nežijúceho, ale zato stále svetoznámeho problémistu, už druhým súťažným problémom do našej riešiteľskej súťaže dotovanej albumami FIDE a inou hodnotnou šachovou literatúrou. V oboch úlohách si pri riešení treba uvedomiť, že pešiak premenený na dámu nemusí byť najsilnejšou figúrou!

Riešenie oboch problémov môžete stále zaslať do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie každej z dvojťažiek možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 206 (Valuška) z 22. 12. 1971. I. riešenie: 1.Df5 tempo, 1...K:c5 2.V:c4 mat (A), 1...e:d3 2.Je6 mat (B). II. riešenie: 1.Dd7 tempo, 1...K:c5 2.Je6 mat (B), 1...e:d3 2.V:c4 mat (A). III. riešenie: 1.De6 tempo, 1...K:c5 2.Db6 mat, 1...e:d3 2.D:e3 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–24). Výborná úloha, ktorá pravdepodobne hodne vysoko bude figurovať v definitívnom výsledku! Odmenu za správne riešenie dostanú: Emil Habán, Piešťany a Ján Valenčík, Myjava.

Riešenie problému č. 207 (Vladimirov a Sarkic) z 29. 12. 1971. Zvodnosť 1.Vb5? hrozí 2.Kb6(c6) mat, 1...Jf4, Jf6 2.d4, Sd6 mat viazne na 1...f2! Zvodnosť 1.Db2? hrozí 2.Jc3~ mat, 1...Vb1, Je2 2.J:b1, J:e2 mat viazne na 1...Vc1! Rieši 1.Kc4 hr. 2.Dd6 mat, 1...K:e6 2.Kd4 mat, 1...Kf4 2.Kd5 a Dd6 mat, čo je škodlivý duál a naviac aj dve vedľajšie riešenia: 1.Kb5 a 1.Kb6, ktoré úlohu úplne znehodnocujú. Nejde 1.Db4? Je2! a 1.Sg5? Vd1! Oprava. Odmenu za správna riešenie dostanú: Juraj Vašičkanin, Hažin nad Cirochou a Jozef Majerčák, Tatranská Lomnica.


Vzad <<  >> Vpred