Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 4. 1972)


Problém č. 221

Zoltán Labai, Milanovce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: bKe7 Vb3 Vc2 Sd6 Ja3 Jh4 Pb4 d3 f2 f3 f5, čKd4 Vc1 Ve1 Sc4 Jb2 Pb6 d5 d7 e2 f4 – trojťažka.

Po č. 211 uverejňuje dnes Zoltán Labai ďalší svoj príspevok, v ktorom sa mu podarilo spracovať recipročnú zámenu druhých ťahov bieleho (zdanlivé hry 1...S:d3 2.Kf6 (A) 3.Se5 mat, 1...J:d3 2.f6 (B) 3.Jf5 mat) zo zaujímavými strategickými motívami. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 3 body.

Riešenie problému č. 215 (Wirtanen) z 24. 2. 1972. Zdanlivé hry 1...Sd3 2.Vd5+ (A) e:d5 3.D:h6 mat, 1...Vd3 2.J:f5+ (B) e:d5 3.D:h6 mat. Po správnom úvodníku 1.De2 hrozí 2.Da6 mat sa druhé ťahy bieleho recipročne zamenia: 1...Sd3 2.J:g5+ (B) e:f5 3.Vd5 mat, 2...S:f5 3.Da6 mat, 1...Vd3 2.Vd5+ (A) e:d5 3.S:f5 mat, 2...V:d5 3.Da6 mat, 1...Se4 2.J:e4 f:e4 3.Da6 mat. Perfektné spracovanie témy Grimshaw s dokonalým využitím opakovacích efektov. Trochu zavadzia len krátka hrozba. Zvodnosť 1.D:h6? hr. 2.Df8 mat viazne na 1...Vh1! 2.J:h1 V:h1? 3.Vd5 mat, ale po 1...S:g5!! matu niet. Vidina 3 bodov za vedľajšie riešenie "zviedla" tentokrát E. Habána a J. Sklenára, ktorým za nesprávne udanie nekorektnosti musíme podľa propozícii strhnúť 1 bod. Niektorí riešitelia udávali tiež riešenie 1.Jc7? a6!! (maximálne bolo možné získať 3 body).

* Autori problému č. 207 (Vladimirov a Sarkic) opravujú svoju dvojťažku nasledovne: bKc5 Da3 Va4 Vb7 Sb3 Se7 Jc3 Jh4 Pe6 f2 (10), čKe5 Vf1 Sh5 Jh7 Pa5 a7 d3 f3 f5 (9) – mat 2. ťahom. 1.Vb5? a6!, 1.Db2? Vc1! Rieši 1.Kc4 Prosíme o preskúmanie korektnosti úlohy v rámci našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností Vám započítame príslušné body.


Vzad <<  >> Vpred