Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 5. 1972)


Problém č. 228

Ing. Basil D. Lyris a

Spyros Bikos, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: bKa7 Da5 Vf3 Sg8 Jb6 Jc1 Pc3 d3 g3 g4 h6, čKe5 Vc5 Vc7 Sd6 Ja6 Jd5 Pb7 c6 e7 g5 g6 h7 – trojťažka.

Ďalší príspevok do nášho skladateľského turnaja je tentokrát od dvojice popredných gréckych problémistov, pričom prvého z nich si naši čitatelia iste dobre pamätajú z I. medzinárodného skladateľského turnaja, kde v kategórii úloh s indickou témou okrem prvej ceny získal aj ďalšie dve vyznamenania. Aj dnešná trojťažka má vysokú úroveň, pričom si najprv všimnite, aké maty sú pripravené pred úvodníkom na ťahy čierneho po 1...V:c3, J:c3.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova č. 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 3 body.

Riešenie problému č. 221 (Labai) z 6. 4. 1972. Autorova intencia 1.Vd2 hr. 2.Se5+ K:e5 3.d4 mat, 2.d:c4+ Jd3 3.V:d3 mat a 2.Jg6! a 3.Se5 mat, 1...S:d3 2.f6! (nie 2.Kf6? Vc6!) a 3.J:f5(b5) mat, no aj 2.Jg6!, čo je škodlivý duál (1 bod), 1...J:d3 2.Kf6! (2.f6? S:b3) a 3.Se5 mat, no aj 2.Jg6! čo je ďalší škodlivý duál (1 bod), pričom oba duály spôsobuje naviac vedľajšie riešenie 1.Jg6 S:b3 2.Se5+ K:d3 3.J:f4 mat (3 body). Všetky nekorektnosti opravuje autor pridaním čPh7, pričom trochu prekáža dvojitá hrozba, ktorá sa odstrániť pravdepodobne nedá. Maximálne teda bolo možné získať 8 bodov, čo sa do uzávierky rubriky podarilo iba M. Čalfovi a J. Majerčákovi, 7 bodov získal J. Vašičkanin, 6 Ing. M. Marko a Š. Melo, 5 bodov má Ing. P. Tomka. Niektorí riešitelia stratili bod za údajné vedľajšie riešenie 1.Kf6? S:b3! 2.Vd2? Vc6! Do čela riešiteľskej súťaže sa tak dostala trojica Čalfa, Majerčák a Vašičkanin, o bod menej má K. Wagner a o 2 body za nimi sú Marko, Melo a Ralík. Ako vidno, na čele je nevídaná "tlačenica" a zrejme ešte bude zaujímavé, komu sa podarí víťazstvo strhnúť na svoju stranu.


Vzad <<  >> Vpred