Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 6. 1972)


Problém č. 233

Ing. Vladimír Bušík, Prievidza

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: bKe2 Da6 Vd8 Ve8 Sa1 Sg8 Jc5 Je6 Pf5, čKb4 Vc8 Sd7 Sg1 Ja8 Je3 Pa2 a7 c4 c7 – trojťažka.

Zdá sa, že domáci autori v tohtoročnom skladateľskom turnaji so zahraničnou konkurenciou obstoja dobre i napriek tomu, že strategické trojťažky nemajú na Slovensku ešte tak silné zázemie kvalitných skladateľov, ako je to v oblasti dvojťažiek. Aj dnešná práca signalizuje, že náš turnaj bude v tejto oblasti veľkým prínosom pre našich autorov. Veď v č. 233 je spracovaná zámena AB–BC–CD–DE–EF (vrátane hrozby sú tematickými obranami 1...Jb6, S:e8, Jg4(d5), Jc2) – t. j. neúplná cyklická zámena v piatich variantoch. K úplnej dokonalosti chýba len to, aby po obrane 1..Jc2 vyšiel v treťom ťahu bieleho mat A. Pravda, ešte veľa závisí i od toho či vôbec úloha bude korektná, čo už je úloha pre našich riešiteľov.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného alebo dvoch najlepších riešiteľov (podľa počtu obdržaných riešení) odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 228 (Lyris a Bikos) z 25. 5. 1972. Zdanlivé hry: 1...V:c3 2.Ve3+ (A) Kd4(f6) 3.Ve4(e6) mat, 1...J:c3 2.Jc4+ (B) Kd4 3.Jb3 mat (3.Je2?). Po správnom úvodníku 1.Da1 hrozí 2.c4+ Jc3 3.D:c3 mat, sa tieto maty recipročne zamenia, pričom opäť je využité priväzovanie čiernej veže a jazdca: 1...V:c3 2.Jc4+ (B) Kd4 3.Jb3 mat (3.Je2? Kc5! pričom nejde 2.Ve3+? Kd4! 3.Ve4+? Kc5!, čo stálo niektorých riešiteľov 1 bod), 1...Jc3 2.Ve3+ (A) Kd4(f6) 3.Ve4(e6) mat. Nejde 1.Jc4+? V:c4 2.Ve3+ Ve4!, 1.Dc5? S:c5! a 1.J:d5? b6(b5)+! čo stálo zbytočne niektorých riešiteľov body. Vynikajúca práca, ktorá si rozhodne zaslúži popredné vyznamenanie (maximálne bolo možné získať 3 body).


Vzad <<  >> Vpred