Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 8. 1972)


Problém č. 242

Andrej Ančin, Komárno

1. čestné uznanie

Työveen Shaki 1935

Mat 2. ťahom (6+10=16)Kontrolná notácia: bKh5 Dc7 Ve8 Sc1 Jc8 Jg4, čKf5 Db1 Vb5 Vd3 Sa8 Sb2 Pd7 g3 g5 h7 – dvojťažka.

Po Pitukovej dvojťažke č. 241 (bKb8 De1 Vd1 Vf5 Sa4 Sa7 Jd5 Jg6 Pb2 f3 (10), čKc4 Dd2 Sa2 Sc1 Jf2 Jf7 Pc2 f4 g5 (9) – mat 2. ťahom) uverejnenej v minulej rubrike (iste ste si v nej všimli zdanlivé hry 1...Kd3, Db4+, D:e5) uverejňujeme dnes jedinú dvojťažku druhého slovenského problémistu, ktorá sa umiestnila v Albume FIDE 1914–44/I. Ančinova dvojťažka patrí k tzv. klasickým úlohám, ktoré sa skladali práve v tomto období. Jej bohatý strategický obsah zaujme iste nejedného riešiteľa. Podobných úloh je v spomínanom Albume veľa a preto výherca tejto hlavnej ceny našej riešiteľskej súťaže vypísanej v minulej rubrike na riešenie 20 šachových problémov sa má na čo tešiť. Riešenie oboch prvých súťažných problémov č. 240 a 241 môžete ešte stále zaslať na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie každého z nich môžete získať po 2 body.

Riešenie problému č. 233 (Bušík) z 29. 6. 1972. 1.Jd4 hrozí 2.Jdb3 (A) a 3.Da5 (B) mat, 2...c:b3 3.Jd2 mat, 1...Jb6 2.Da5+ (B) K:a5 3.Sc3 (C) mat, 1...S:e8 2.Sc3+ (C) K:c3 3.Da3 (D) mat, 1...Jg4(d5) 2.Da3+ (D) K:a3 3.Jc2 (E) mat, 1...Jc2 2.J:c2+ (E) K:c5 3.Ve5 (F) mat. Vo vedľajšom variante po 1...S:f5 vychádza 2.Sc3+ aj 2.Db5+ aj 2.Da4+, čo je duál. Nemožno ho síce považovať za závažný (netematická obrana), no i tak by ho mal autor odstrániť. Naviac Oliver Ralík z Nitry upozorňuje, že úloha má rovnakú hrozbu a varianty po 1...Jb6 a 1...Jd5 ako úloha V. Císařa (Čes. šach 1971, č. 9): bKe6 Da6 Sa1 Jd4 Jd7 (5), čKb4 Ja7 Jc8 Je3 Pa2 c4 (6) – mat 3. ťahom s riešením 1.Jc5 atď. Rozhodca bude musieť posúdiť, či túto úlohu možno považovať za čiastočného predchodcu. Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Stanislav Šuhajda.


Vzad <<  >> Vpred