Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 8. 1972)


Problém č. 241

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

I. cena

Magyar Sakkvilág 1940

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: bKb8 De1 Vd1 Vf5 Sa4 Sa7 Jd5 Jg6 Pb2 f3, čKc4 Dd2 Sa2 Sc1 Jf2 Jf7 Pc2 f4 g5 – dvojťažka.

Riešenie dnešnej dvojťažky najstaršieho žijúceho slovenského problémistu, ktorú sme vybrali z Albumu FIDE 1914–44/I, hlavnej ceny našej novej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorú vypisujeme nižšie, zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať prvé dva body.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešným problémom otvárame novú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 20 šachových problémov. Ceny sú nasledovné: I. cena: Album FIDE 1914–44/I, II. a III. cena: Album FIDE 1962–64, IV. cena: Album FIDE 1945–55, V. cena: Dr. M. Niemeijer: Nederland in miniatuur (zbierka 136 miniatúrnych úloh od holandských problémistov – ďalšia nová kniha známeho autora), VI. cena: Dr. M. Niemeijer: Majesteitsschennis. Ďalších 6 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 15 bodov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou. Prosíme vás o propagáciu tejto hodnotnej a v ČSSR jedinej riešiteľskej súťaže tohto druhu!

* Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť aj kolektívy. Bodovanie je nasledovné: za správne vyriešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajšom riešení nebodujeme. 1 bod sa priznáva aj za oznámenie neriešiteľnosti problému, no ak riešiteľ uvedie i autorom zamýšľané riešenie, dostane príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti strhneme riešiteľom "za trest" 1 bod.


Vzad <<  >> Vpred