Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 10. 1972)


Problém č. 250

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

I. cena, Die Schwalbe 1937

Mat 2. ťahom (13+6=19)Kontrolná notácia: bKa6 Dc7 Vb2 Ve8 Sa1 Sa8 Jd6 Jh5 Pc5 e2 e6 f2 f5, čKe5 Vc4 Vg4 Sf1 Jh4 Pa5 – dvojťažka.

Dlho som rozmýšľal, ako osláviť toto naše malé jubileum – 250. šachový problém uverejnený v Hlase ľudu za takmer 5–ročnú existenciu Šachového okienka. Pretože je to súčasne aj 10. úloha našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (končí zároveň jej prvú polovicu a jej hlavná cena je retrospektívny Album FIDE 1914–44/I, vybral som z neho ďalšiu ukážku nestora slovenskej dvojťažky – majstra športu Alexandra Pituka. Je to klasická dvojťažka s bohatým strategickým obsahom. Autor ju sám pokladá za jednu z najlepších úloh jeho úspešnej skladateľskej činnosti.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 241 (Pituk) z 24. 8. 1972. Pred úvodníkom sú na ťahy čierneho po 1...Kd3, Db4+, D:e5 pripravené maty 2.Df1, D:b4, Dc3 mat. Po úvodníku 1.De6 hrozí 2.Da6 mat, vyjdú po obranách zo zdanlivých hier tieto zamenené maty: 1...Kd3, Db4+, D:e5 2.Jb4, Jb6, Vd4 mat. Zámena troch matov s pekným využitím väzby čiernej dámy. Na rok 1940 veľmi moderná dvojťažka (maximálne bolo možné získať prvé dva body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, čo využilo asi 80 riešiteľov).

Riešenie problému č. 242 (Ančin) z 31. 8. 1972. 1.Dc4 hrozí 2.Je7 mat, 1...Vbd5, Vdd5, Vd4, Ve5, Sd4 (Se5, d5), Sf6 2.De4, Df1, Df7, Vf8, Jd6, Jh6 mat. Päť rôznych variantov s využitím vzájomného prerušovania sa pôsobnosti čiernych figúr. Aj doplnkový variant po 1...Sf6 2.Jh6 mat, v ktorom je využité blokovanie poľa f6 čiernym jazdcom zapadá veľmi dobre do koncepcie celej úlohy. Úloha, ktorá si rozhodne zaslúžila tak vysoké vyznamenanie a aj dnes by sa v niektorých turnajoch ešte dobre umiestnila (maximálne bolo možné získať 2 body.)


Vzad <<  >> Vpred