Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 11. 1972)


Problém č. 251

Michael Lipton, Anglicko

Die Schwalbe 1961

Mat 2. ťahom (8+2=10)Kontrolná notácia: bKd7 Vb2 Ve4 Sd4 Jb4 Pa7 b5 b6, čKa4 Pa6 – dvojťažka.

Je mnoho riešiteľov i skladateľov, ktorí si obľúbili úlohy s malým počtom kameňov. Ak ich nie je viac ako 7, volajú sa miniatúrky a ak ich nie je viac ako 12, sú to mereditky. Že tých 12 kameňov nemusí byť ani použitých a predsa sa dá vytvoriť zaujímavá úloha nás chce dnes presvedčiť dvojťažka spracovaná na tému pokusov od známeho anglického problémistu. Pretože v budúcom roku sa mienime v Hlase ľudu s podobnými dvojťažkami stretávať častejšie (maximálny počet kameňov 10), predkladáme vám ju na riešenie. Zašlite ho najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie získate 2 body.

Riešenie problému č. 243 (Ackerman) z 7. 9. 1972. 1.Vf5 hrozí 2.Sf4+ Se5 3.V:d4 mat, 2...Ve5 3.V:d4 aj J:e4 mat, čo je duál v hrozbe. Vzhľadom k obsahu ho nemožno považovať za chybný a preto ho ani nebodujeme, hoci úlohe nepridá. 1...Ve5 2.V:d4+ (A) Vd5 3.Je:e4 (B) mat, 1...Se5 2.J:e4+ (B) Kd5 3.V:d4 (A) mat, 1...c5 2.J:e4+ V:e4 3.Ve5 mat. Téma Grimshaw (vzájomné prerušovanie veže a strelca) spojená s recipročnou zámenou 2. a 3. ťahov bieleho (maximálne bolo možné získať 3 body).

Súťaže začiatočníkov. ÚV ČSTV vypisuje dve rozdielne skladateľské súťaže pre začínajúcich autorov, ktorí mali uverejnené úlohy ľubovoľného druhu: A. Počas roka 1971. B. Počas roka 1972. Rozhodcami sú J. Valuška a J. Linder (rok 1971) a J. Šutara (rok 1972). Za začínajúceho autora sa pokladá ten, ktorý nemal uverejnenú žiadnu úlohu pred rokom 1968 resp. 1969 v prípade súťaže pre rok 1971 resp. 1972. Usporiadateľom oboch súťaží je Ján Kozinka, Trnava, Sladovnícka 7. Na túto adresu treba najneskôr do 31. 5. 1973 zasielať úlohy vyhotovené na diagrame s presnou adresou autora, dátumom a miestom uverejnenej úlohy. Počet odmenených úloh určia rozhodcovia podľa kvality obdržaných prác.


Vzad <<  >> Vpred