Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 7. 1972)


Problém č. 234

Suchbaatarin Sambuu, Mongolsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: bKd8 Dd1 Sd7 Jc3 Je3 Pb4 d2 f4 h5, čKd6 Sd5 Jd4 Pc6 e6 – trojťažka.

Dnešný príspevok mongolského problémistu, učiteľa S. Sambuu známeho už z nášho minuloročného skladateľského turnaja je venovaný 51. výročiu MoĽR (11. júl 1921). I keď si autor trochu pomohol symetrickou pozíciou, predsa túto prácu treba hodnotiť veľmi kladne. Veď v úlohe je spracovaná recipročná zámena 2. a 3. ťahov bieleho, pričom okrem tematických variantov 1...c5 a 1...e5 stoja za zmienku i zvodnosti, ktoré už neprezradíme. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 229 (Kapralos) z 1. 6. 1972. Pred úvodníkom na ťahy čierneho sú pripravené tieto maty: 1...f:g5 2.D:f5+ (A) K:d4 (a) 3.Dd3 mat, 1...d5 2.J:f5+ (B) K:f5 (b) 3.Dg6 mat, 1...Ve7(e8) 2.Dd5+ (C) K:f4 (c) 3.Jf1 mat. Po správnom úvodníku 1.D:d7 hrozí 2.D:e6! a 3.J:f5 mat sa druhé ťahy bieleho ale aj čierneho po týchto obranách zamenia v poradí BCA resp. bca: 1...f:g5 2.J:f5+ (B) (2.D:e6? g4, K:f5 (b) 3.g:f8D(V) mat, 2...Kd5 3.Db5 mat, 1...d5 2.D:d5+ (C) (2.D:e6? K:d4!) K:f4 (c) 3.Jf1 mat, 1...Ve7(e8) 2.D:f5+ (A) K:d4 (a) 3.Dd3 mat. Riešiteľov zaujal aj vedľajší variant po 1...K:d4 2.Dc6!, ktorý sa ďalej rozvetvuje. Dobrá úloha, v ktorej snáď trochu prekáža hrubší úvodník, pretože toto riešenie je z pozície diagramu najviac nápadné. Inak úlohe už nič nemožno vyčítať. Asi preto mala úloha úspech u riešiteľov. Niektorým sa páčili tiež netematické zvodnosti 1.Dg6? K:d4! a 1.g:f8D? e:f4!, ktoré sú vhodnými doplnkami tejto práce (maximálne bolo možné získať 3 body).


Vzad <<  >> Vpred