Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 7. 1972)


Problém č. 235

Talip Ch. Amirov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: bKa8 Da7 Vf5 Se6 Sh2 Jb1 Jd3 Pc2 g2, čKe4 Dg3 Vb3 Sa3 Sh5 Jd6 Jf3 Pb5 e3 g7 – trojťažka.

Nepoznám na svete známejší šachový časopis alebo rubriku, ktorú by autor dnešnej úlohy – Talip Ch. Amirov nepodporil svojím originálnym príspevkom. Patrí preto k najznámejším sovietskym problémistom, no hlavné je, že aj kvalita jeho prác je na solídnej úrovni. V č. 235 spracoval totálne cyklické striedanie 3. ťahov bieleho (AB–BC–CA po tematických obranách 1...De5, 1...Je5 a 1...e2, ktoré sa vždy rozvetvujú do dvoch variantov). Kto si pamätá úlohu č. 224 (Opalek, Hlas ľudu, 27. 4. 1972) môže obe tieto práce porovnať a napísať nám svoj názor.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov (podľa počtu obdržaných riešení) odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 230 (Lyris) z 8. 6. 1972. Zdanlivé hry 1...Jd3 (Vde2) 2.Jf6+ (A) Ke6 3.d5 mat, 1...Jf3(Vfe2) 2.Vb5+ (B) K:d4 3.J:f5 mat. Po autorom zamýšľanej intencii 1.e6 hrozí 2.Ve5 mat sa druhé ťahy bieleho po týchto obranách recipročne zamenia: 1...Jd3(Vde2) 2.Vb5+ (B) K:c6 3.d5 mat a 1...Jf3(Vfe2) 2.Jf6+ (A) Kd6 3.J:f5 mat. No žiaľ, túto výbornú strategickú trojťažku kazí vedľajšie riešenie 1.Kd7 hrozí 2.Jf6 a De6 mat, 1...D:g6 2.J:g6 (hrozí 3.Jf6 mat) 2...V:d4 3.Vb5 mat. Dúfame, že sa autorovi tento kaz podarí odstrániť. Oprava. Maximálne 6 bodov získali prekvapujúco iba traja riešitelia: O. Onderčanin, M. Vašičkanin a K. Wagner. Najviac sa však teší trom bodom naviac M. Vašičkanin, ktorý po č. 230 vedie o dva body pred K. Wagnerom a o 3 body pred M. Čalfom a J. Majerčákom. O štyri body menej ako vedúci M. Vašičkanin má víťaz minulej riešiteľskej súťaže – O. Ralík.


Vzad <<  >> Vpred