Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 6. 1972)


Problém č. 230

Ing. Basil D. Lyris, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (12+12=24)Kontrolná notácia: bKd8 Dg6 Vb4 Ve3 Sa4 Sh8 Je8 Jh4 Pb3 c6 d4 e5, čKd5 Dh5 Vd2 Vf2 Sb8 Sh7 Jb1 Je1 Pc7 f5 g4 g5 – trojťažka.

Zdá sa, že "invázia" gréckych problémistov v našom šachovom okienku pokračuje i naďalej veľmi úspešne. Nie že by sme schválne nedali prednosť i ostatným autorom, ale z "kandidujúcich" príspevkov na uverejnenie sme pre nekorektnosť museli autorom väčšinu príspevkov vrátiť a tak v poradovníku ostala dnešná úloha. Inak v gréckom šachovom časopise Skakistika Chronika, ktorý má približne rovnaký rozsah i formát ako náš Československý šach bola jedna celá strana venovaná nášmu IV. medzinárodnému skladateľskému turnaju. Niet sa preto ani čomu diviť, že grécki problémisti majú o náš turnaj tak veľký záujem. Aj č. 230 možno zaradiť k tohoročným najlepším príspevkom. Aby ste to mohli objektívne posúdiť, všimnite si predovšetkým zdanlivé hry 1...Jd3(Vde2) 2.Jf6+(A) Ke6 3.d5 mat a 1...Jf3(Vfe2) 2.Vb5+ (B) K:d4 3.J:f5 mat a hlavne čo sa stane s týmito obranami po správnom úvodníku. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie získate 3 body.

Riešenie problému č. 224 (Opalek) z 27. 4. 1972. 1.Se3 hrozí 2.Vbb2 a 3.Vbc2 mat, 1...Jb3 2.V:c4 (A) d:c4 3.J:e4 (B) mat, 2...J:c4 3.J:a4 (C) mat, 1...J:d1 2.J:e4+ (B) d:e4 3.V:c4 (A) mat, 2...J:e4 3.J:a4 (C) mat, 1...d4 2.J:a4+ (C) Jb:a4 3.V:c4 (A) mat, 2...Jc:a4 3.J:e4 (B) mat, 1...Vd7 2.Jd5+ (D) c:d5 3.Jb5 (E) mat, 1...Sd7 2.Jb5+ (E) c:b5 3.J:d5 (D) mat. Vynikajúca práca, ktorá svedčí o úspešnom "come back" autora medzi elitu československých šachových skladateľov (maximálne bolo možné získať 3 body).

Odkazy redakcie. Ing. P. Tomka, Nová Dubnica. Za č. 221 ste získali 8 bodov. Vedľajšie riešenie sme vám zabudli započítať.


Vzad <<  >> Vpred