Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 6. 1972)


Problém č. 231

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (7+9=16)Kontrolná notácia: bKg4 Db1 Sd3 Sh4 Jf1 Pc4 e5, čKc3 Vb8 Sc8 Sd6 Pb7 c5 d7 e6 e7 – trojťažka.

Po č. 226 uverejňuje dnes Gejza Reiprich ďalšiu svoju trojťažku, v ktorej opäť spracoval recipročnú zámenu 2. a 3. ťahov bieleho, no tentokrát dokonca dvojnásobne (AB–BA a CD–DC). Tematické varianty výnimočne neprezradíme, lebo potom by sa z nich dal ľahko vydedukovať správny úvodník a naviac je to už predposledná úloha do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže a preto vás chceme trochu viac potrápiť. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 3 body, ďalšie za prípadné nekorektnosti.

Riešenie problému č. 225 (Sivák) zo 4. 5. 1972. Autorova intencia 1.J:f6 hrozí 2.e3+ Kf3 3.Jd4 mat, 1...d4 2.e3+ (A) d:e3 3.Dh2 (B) mat, 1...Jc6 2.Dh2+ (B) Ke3 3.J:d5 (C) mat, 1...J:f3 2.J:d5+ (C) e:d5 3.e3 (A) mat, atď. (AB–BC–CA), no aj vedľajšie riešenie 1.e3+ K:f3 2.Jd4+ Ke4 3.J:f6 mat, ktoré musí autor odstrániť, ak chce, aby táto dobrá úloha mohla v turnaji čestne obstáť (maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo väčšine riešiteľov). Oprava.

Riešenie problému č. 226 (Reiprich) z 11. 5. 1972. 1.Vc5 hrozí 2.Jc2 (A) a 3.Vc3 (B) mat, 2...d4 3.Jb4 mat, 1...Je5 2.Vc3+ (B) Kd4 3.Jc2 (A) mat, 1...J:d6 (f:e3, Vg1) 2.Vc3+ Kd4 3.Dh8 (d:e3, D:f4) mat, 1...Kd4 2.Jb5+ c:b5 (K:c5, Ke5, Kd3) 3.V:d5 (d4, J:g4, Vc3) mat. Duály po 1...d4 a 1...g5 nepokladáme za závažné a preto ich ani nebodujeme. Reiprichove úlohy riešim rád, sú skvelé (Anton Rác, Poľný Kesov). Sympatická úloha s originálnou myšlienkou (maximálne bolo možné získať 3 body).


Vzad <<  >> Vpred