Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 5. 1972)


Problém č. 226

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: bKa6 Dh2 Va5 Sc8 Se1 Jd6 Je3 Pd2 f3, čKd3 Vg4 Jf7 Pc6 d5 e2 f4 g6 – trojťažka.

Gejza Reiprich – jeden z najstarších slovenských problémistov patrí spolu s Andrejom Ančinom k nestorom slovenskej strategickej trojťažky. Pekným príkladom z jeho stálej tvorby je dnešná pôvodná práca, v ktorej okrem recipročnej zámeny 2. a 3. ťahov bieleho možno objaviť i ďalšie zaujímavé strategické motívy. Dá sa čakať, že úloha bude tvrdým orieškom hlavne pre riešiteľov, ktorí okrem pekného zážitku budú odmenení troma bodmi do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, no opäť treba hľadať aj prípadné nekorektnosti, veď súťaž ešte nie je rozhodnutá. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 220 (Ralík) z 30. 3. 1972. Výborný úvodník 1.Sb4, po ktorom vzniknú dve hrozby 2.Sd3+ a 2.Sd5+ vytvorí tieto tematické obrany čierneho s modelovými matmi: 1...Sc8:e6 2.Dg1+ (A) Ke5 3.D:g7 (B) mat, 1...Se2 2.D:g7+ (B) Ke3 3.Dg1 (A) mat, 1...V:e6 2.Dg1+ Ke5 3.Da1 mat, 1...Sc4:e6 2.Dd1+ Ke5 3.Sc3 mat (duály po 2...Kc4 3.Sd5 a Sf5 mat a 2...Ke3 3.Sc5 a Dd2 mat nebodujeme, lebo obrany nemožno pokladať za tematické, pretože tieto maty nie sú modelové), 1...Sd3 2.S:d3+ K:d3 3.De4 mat, 1...Sd5 2.S:d5+ K:d5 3.De4 mat. Ostatné varianty sú netematické a preto prípadné duály nebodujeme (napr. 1...Ke3 2.Df3+ a 2.Dg3+ a 1...Ke5 2.Df5+ a 2.Dg5+). Kto uviedol riešenie 1.Dg5? prehliadol silnú obranu 1...Sc4:d6! 2.Sc6+? Kd3! Podobne 1.Df5? g5! Výborná strategická trojťažka kombinovaná s modelovými matmi (maximálne bolo možné získať 3 body).


Vzad <<  >> Vpred