Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 3. 1972)


Problém č. 220

Oliver Ralík, Nitra

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: bKh8 Dg4 Vh4 Sd2 Se4 Pe6, čKd4 Va6 Sc4 Sc8 Pb5 g7 – trojťažka.

Oliver Ralík – víťaz našej poslednej dlhodobej riešiteľskej súťaže debutuje dnes v Hlase ľudu po prvý raz aj ako šachový skladateľ.

O jeho tvorbe je známe, že väčšina jeho úloh sú trojťažky konštruované v štýle českej školy. V tejto, na originalitu už takmer vyčerpanej oblasti (hlavne v trojťažkách), hľadá stále nové možnosti. Príkladom je i dnešná práca, v ktorej bol nútený použiť dvoch bielopolných strelcov (jeden z nich vznikol premenou pešiaka), čo by iste žiaden klasik českej školy, napríklad Havel, rozhodne nespravil. Protihodnotou je však 5 modelových matov, pričom po obranách 1...V:e6, S8:e6, S4:e6 sa využije blokovanie poľa e6! Naviac ak porovnáte maty po obranách 1...Se2 a 1...Sd3, okrem modelových matov objavíte aj recipročnú zámenu 2. a 3. ťahov bieleho. V úlohe sú aj ďalšie strategické motívy, no už zo spomínaného je vidno, akým spôsobom sa dá oživiť trojťažka, v prípade, že túto školu spojíme s modernou strategickou školou. Riešenie úlohy zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 3 body, no pozor aj na prípadné závady.

Riešenie problému č. 214 (Kubbeľ) zo 17. 2. 1972. 1.Da2 tempo, 1...K:a8, Kc6, Jc~, Jc8! 2.c8D, Dd5, c8D, d8J mat. Vtipná miniatúrka dnes už nežijúceho génia šachovej úlohy a štúdie (maximálne bolo možné získať 2 body).

* Upozorňujeme riešiteľov našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, že pri riešení trojťažky nestačí uviesť len správny úvodník, ale riešenie treba rozpísať najmenej do druhého ťahu bieleho. Riešiteľom, ktorí od dnešného problému č. 220 nedodržia toto pravidlo, strhneme 1 bod za neúplné riešenie.


Vzad <<  >> Vpred