Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 3. 1972)


Problém č. 219

Jozef Havran, Šaľa

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (7+9=16)

a) diagram, b) Pc3–g3Kontrolná notácia: bKe1 Va1 Vf3 Sb3 Sc1 Je6 Pe2, čKe4 Vh7 Sd8 Jf6 Pb5 c3 c7 e5 h6 – trojťažka, ako aj po preložení čierneho pešiaka c3 na g3.

Po kolotočovej zámene druhých ťahov bieleho uverejňuje dnes Jozef Havran ďalšiu svoju prácu, v ktorej tentokrát spracoval recipročnú zámenu druhých ťahov bieleho vo forme dvojníka (tematické obrany v oboch pozíciách sú 1...Se7 a 1...Je7). Škoda, že úloha má iba "krátku hrozbu". Inak kto si dá pozor na záhadné postavenie bKe1 a bVa1, sotva sa môže na riešení potknúť.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie každého dvojníka možno získať po 3 body (spolu 6), no pozor i na prípadné nekorektnosti.

Riešenie problému č. 213 (Weenink) z 10. 2. 1972. Nejde 1.c8D? ani 1.c8V?, pretože čierny kráľ je v pate. Po 1.c8J? je účinná obrana 1...Kb8!, hoci pred úvodníkom na jediný ťah čierneho 1...Kb6 je pripravený práve 2.c8J mat. Preto 1.c8S!! Kb8 2.Jc6 mat. Premena pešiaka na strelca, ktorá sa riešiteľom veľmi páčila (maximálne bolo možné získať 2 body).

* Autor problému č. 202 (Kapralos) z 25. 11. 1971 opravuje svoju dvojťažku nasledovne: bKc3 De8 Vf8 Sa7 Sb3 Jc7 Pa4 b4 g5 (9), čKa3 Va5 Vb6 Sa6 Pb5 b7 d7 e6 g2 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie: Tematické zvodnosti 1.J:e6?, D:d7?, Df7?, Dh5? a Dg6? viaznu na 1...b:a4! alebo 1...g1J! pričom maty sa zamenia po tematických obranách 1...Ke4 a 1...Ke2. Rieši 1.S:e6 hrozí 2.Se~ mat, 1...Ke4, Ke2, d:e6, b:a4 2.Sd5, Sg4, D:e6, Sd5 mat. Prosíme o preskúmanie korektnosti v rámci našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za prípadné nekorektnosti vám započítame príslušné body.


Vzad <<  >> Vpred