Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 3. 1972)


Problém č. 218

Jozef Havran, Šaľa

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (4+4=8)Kontrolná notácia: bKc4 Vd6 Pe3 g2, čKa5 Pe5 g4 g7 – trojťažka.

Jozef Havran – mladý a nadaný slovenský problémista je ďalším prispievateľom z nášho kraja. V jeho na riešenie pomerne ľahkej trojťažke sa mu podarilo spracovať tzv. kolotočovú zámenu druhých ťahov bieleho vo forme dvoch zvodností. Preto z ďalšieho obsahu už nič neprezradíme a všetko ostatné vrátane vtipných komentárov prenechávame na vás. Riešenie zašlite ako obvykle na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie započítame 3 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE.

Riešenie problému č. 212 (Bušík) z 3. 2. 1972. Zvodnosť 1.D:f3? hrozí 2.D:f4 mat, 1...Ke5 2.De2+ Kd4(f6) 3.Jf3 (De7) mat viazne na 1...V:f1! Zvodnosť 1.D:f5? hrozí 2.De4(f4) mat, 1...Kd3 2.De4 Kd2 3.J:f3 mat, no po 2...Kf2! matu niet. Rieši 1.Dh4 hrozí 2.D:f4 mat, 1...Ke3 2.Jh3! Kd2(Vd4) 3.Df2(De1) mat, 1...Ke5 2.D:h8! Kd4 (d6, f6, V:d6) 3.Ve7 (Db8, Vg8, Ve7) mat, no aj 2.Ve7+ K:d6(f6) 3.Jf7(Dh6) mat, čo je škodlivý duál, ktorý bude musieť autor nutne odstrániť. Oprava. Zvodnosť 1.Ve7? viazne na 1...Se5! Odmenu za správne riešenie dostali: Jozef Majerčák z Tatranskej Lomnice a Anton Rác z Poľného Kesova.

* Na dotaz niektorých riešiteľov oznamujeme, že v prípade, keď sa autor šachového problému zúčastňuje zároveň aj našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, nemusí riešenie vlastného problému do redakcie zasielať a príslušné body sa ma automaticky započítavajú. V prípade, že by jeho úloha bola nekorektná, nemôže už príslušné body naviac získať. Táto podmienka pri vypísaní riešiteľskej súťaže nebola uverejnená, lebo sme predpokladali jej znalosť vzhľadom k viacerým predchádzajúcim súťažiam tohto druhu.


Vzad <<  >> Vpred