Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 2. 1972)


Problém č. 212

Ing. Vladimír Bušík, Prievidza

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: bKb7 Dh3 Vb1 Vg7 Sf1 Jc1 Jg5 Pb4 c4 d6, čKd4 Sh8 Pa4 b6 c3 d7 f3 f4 f5 – trojťažka.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali úlohy č. 186 až 205, pričom 4 body sa dali získať na oprave úlohy č. 180 (Solarczyk), ktorá mala dve vedľajšie riešenia. Maximálne bolo možné získať 64 bodov, čo sa nepodarilo nikomu. Výsledok riešiteľskej súťaže je nasledovný: I. cena 63 bodov: Oliver Ralík, Nitra (vyhráva Album FIDE 1962–64 a knihu dr. P. Trifunoviča a S. Vukoviča: Sahovski bukvar), II.–III. cena ex aequo 62 bodov: Jozef Sklenár, Piešťany (E. Palkoska: Idea a ekonómie v šachové úloze) a Ján Bakalár, Žilina (Album Fide 1945–55), IV. cena 58 bodov: Zoltán Labai, Milanovce (Prvá slovenská kniha šachová), V. cena 56 bodov: Ján Horniak, Senica (Album FIDE 1959–61), VI. cena 55 bodov: Peter Durst, Levoča (Dr. N. Niemeijer: Inspanning en ontspanning). Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 15 bodov hodnotné šachové knihy vyhrávajú: E. Ackerman, Michalovce, J. Bacskor, Moča, Ľ. Frankovič, Bratislava, L. Hladký, Šaľa, Š. Šúchala, Bardoňovo a K. Wagner, Réca. Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným želáme veľa úspechov v ďalšej našej riešiteľskej súťaži dotovanej Albumami FIDE, ktorá bude vypísaná v nasledujúcej rubrike, t.j. vo štvrtok 10. februára 1972.

* Poradie ďalších riešiteľov: 53 b.: J. Fábry, P. Lachata, J. Šebian a J. Valuška, 52 b.: Š. Šuchala, K. Wagner a J. Vašičkanin, 51 b.: A. Rác a J. Šutara, 45 b.: L. Papp, 41 b.: L. Hladký a P. Zamborský, 40 b.: M. Méri, 39 b.: O. Jančík a J. Majerčák, 37 b.: Š. Kokodič a J. Kročian, 36 b.: J. Krošlák, 34 b.: Š. Burkuš a O. Onderčanin, 24 b.: Š. Melo, 22 b.: Ľ. Frankovič, 18 b.: R. Petr, 16 b.: J. Bacskor a Šachový krúžok DM pri SPŠS Komárno. Menší počet bodov získalo ďalších 14 riešiteľov. Námietky proti výsledku súťaže zašlite najneskôr do 5 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred