Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 1. 1972)


Problém č. 211

Zoltán Labai, Milanovce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (11+13=24)Kontrolná notácia: bKh1 Vc5 Sa4 Sb8 Jg7 Jh5 Pc2 e2 e3 e5 f2, čKe4 Va8 Vf8 Se8 Sh2 Jg6 Pa5 c4 c6 e7 f6 f7 g4 – trojťažka.

Prvý originálny príspevok do nášho tohoročného skladateľského turnaja strategických trojťažiek je dnešná práca mladého slovenského problémistu Zoltána Labaia – nášho stáleho riešiteľa a prispievateľa. V jeho úlohe treba najprv zistiť, prečo nevyjde tematický pokus 1.c3? hr. 2.Sc2 mat. Po správnom úvodníku sa v tematických obranách 1...S:e5 a 1...J:e5 objaví strategický motív prerušovania línií čiernych strelcov a naviac v druhom ťahu bieleho už vyjde tematický pokus. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 (zmena!). Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 205 (Jerochin) z 16. 12. 1971. Zvodnosť 1.Sd5? hr. 2.Jf1 mat, 1...Ve4, Se4 2.Vc3, Jc4 mat viazne na 1...Sd3! Zvodnosť 1.Da8? hr. 2.Jf1 mat, 1...Ve4, Se4 2.Da3, Da7 mat viazne opäť na 1...Sd3! Preto 1.Dd5 hr. 2.Jf1 mat, 1...Ve4, Se4 2.Dd3, Dc5 mat. Duály po 1...Jg~ 2.V:e2 a Jf1 mat, 1...Jh~ 2.Sf2 a Jf1 mat a 1...e4 2.Dc5 a Dd4 mat nepovažujeme za závažné a preto ani nebodujeme (maximálne bolo možné získať 2 body).

Upozornenie. Výsledok našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (problémy č. 186 až 205) uverejníme v nasledujúcom šachovom okienku. Nová dlhodobá riešiteľská súťaž dotovaná opäť Albumami FIDE bude vypísaná o dva týždne, t. j. 10. februára 1972. Zaistite si preto štvrtkový Hlas ľudu čo najskôr a oboznámte o tejto hodnotnej riešiteľskej súťaži aj ostatných záujemcov.


Vzad <<  >> Vpred