Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 3. 1972)


Problém č. 217

Cyril Opalek, Bratislava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (12+11=23)Kontrolná notácia: bKa4 De2 Vh5 Jd7 Jg6 Jh4 Pb5 c3 c4 c5 c6 g4, čKe6 Dh8 Sb2 Se4 Jf7 Jg5 Pa5 d3 d5 e5 e7 – trojťažka.

Cyrila Opalka našim čitateľom obzvlášť predstavovať nemusíme, veď patrí k strednej generácii slovenských problémistov a zúčastnil sa i na našich minuloročných skladateľských turnajoch. V dnešnej trojťažke spracoval zložitú tému: zámenu druhých a tretích ťahov bieleho vo forme AB–BA–BC–AC–CB–CA. Tému ľahko pochopíte, ak po správnom úvodníku porovnáte druhé a tretie ťahy bieleho po hrozbe a obranách 1...Db8, Jf3, Jh3, Sc3, Sc1. Ako vidno, autor potreboval k spracovaniu tejto témy troch bielych jazdcov (jeden z nich mohol vzniknúť premenou bieleho pešiaka). Vzhľadom k ťažkej téme sa však táto malá nedôslednosť dá rozhodne odôvodniť. Riešenie úlohy zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať ako obvykle 3 body, pravda za predpokladu, že úloha bude korektná.

Riešenie problému č. 211 (Labai) z 27. 1. 1972. Tematický pokus 1.c3? hrozí 2.Sc2 mat viazne na 1...J:e4! 2.S:e4? Vd8! 3.?? Preto 1.Sd6 hrozí 2.V:c4+ Kd5 3.Vd4 mat, 1...S:e5 2. c3! Jf4 3.Jg3 mat, 1...J:e5 2.S:e7 Jd7 3.S:c6 mat, 1...f:e5 2.c3 a 3.Sc2 mat. Dva varianty s prerušovaním pôsobnosti čiernych strelcov. Odmenu za správne riešenie dostanú: Miroslav Čalfa z Tatranskej Lomnice a Ján Fábry z Medzeva.

* Na žiadosť viacerých čitateľov oznamujeme, že III. kolo preboru ČSSR v riešení šachových problémov zatiaľ ešte vypísané nebolo. Postúpilo do neho 20–riešiteľov (výsledok II. kola mal by byť uverejnený v 3. čísle Čes. šachu). Z nášho kraja sa do finále prebojovalo 9 riešiteľov: J. Bebjak, O. Ralík, J. Žatko, J. Iskraga, J. Kozinka, D. Bolko, A. Ančin a I. a J. Pobjecký (takmer polovina!) čo je rozhodne veľký úspech a svedčí o dobrej úrovni problémového šachu v Západoslovenskom kraji.


Vzad <<  >> Vpred