Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 12. 1971)


Problém č. 205

Vladimir A. Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+6=16)Kontrolná notácia: bKe7 Dg8 Vc7 Vd2 Sc4 Se1 Jd6 Jh2 Pf3 g3, čKe3 Vh4 Sh7 Jg1 Jh3 Pe5 – dvojťažka.

Posledným súťažným problémom našej dlhodobej riešiteľskej súťaže je úloha mladého leningradského problémistu. Spracoval v nej trojfázovú zámenu dvoch matov (2 zvodnosti + riešenie), pričom tematické obrany sú 1...Ve4 a 1...Se4. Na poli e4 je teda spracovaná téma Grimshaw (vzájomné prerušovanie veže a strelca) v každej fáze – teda spolu 6 rôznych matov (téma Z–32–26).

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať aspoň dva body.

Riešenie problému č. 198 (Mosiašvili) z 27. 10. 1971. Zdanlivé hry 1...J:f3, K:f3, d4 2.J:g3, D:g5, Dc6 mat. Zvodnosť 1.Jf4? hrozí 2.D:d5 mat, 1...J:f3, K:f3, d4 2.Sd3, Sg2, Dd5 mat viazne na 1...S:f4! Rieši 1.Da3 hrozí 2.D:e3 mat, 1...J:f3, K:f3, d4 2.Dd3, D:e3, Da8 mat. Duál po 1...Sd~ 2.Dd3 a J:g3 mat nepovažujeme za závažný (obrana nie je tematická), a preto ani nebodujeme. Na kráse úlohe však nepridá, veď daný problém má i svoje prednosti. Škoda, že po tematickej obrane 1...d4 vo zvodnosti a 1...J:f3 v riešení vychádza vždy len hrozba (maximálne bolo možné získať 2 body).

Autor problému č. 196 (Mašek) opravuje svoju úlohu nasledovne: bKh6 Dg6 Ve6 Sb1 Sf8 Jc4 Jc5 Pa3 a5 b3 f2 g7 (12), čKd4 Db3 Sa2 Sb6 Jb4 Pc3 c6 e3 f5 h5 (10) – mat 2. ťahom. Riešenie: 1.J:e3 hrozí 2.Dc4 mat, atď.

* Pozor! Prosíme o preskúmanie korektnosti úlohy v rámci riešiteľskej súťaže, ktorá končí dnešným súťažným problémom č. 205 a nie je ešte stále rozhodnutá. Za objavenie prípadných nekorektností vám započítame príslušné body. Využite ešte túto poslednú príležitosť!


Vzad <<  >> Vpred