Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 12. 1971)


Problém č. 204

Cor Goldschmeding, Holandsko

II. cena, Probleemblad 1963

Mat 3. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: bKh2 Db2 Va4 Ve2 Se1 Jf6, čKd3 Dc5 Jb3 Jh1 Pe3 e5 – trojťažka. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie získate 3 body.

Predposlednou úlohou našej dlhodobej riešiteľskej súťaže je tentokrát reprodukovaná trojťažka. Po samých dvojťažkách iste riešiteľov trochu rozptýli. Uverejňujeme ju však hlavne preto, lebo v budúcom roku bude v Hlase ľudu vypísaný už IV. medzinárodný tematický skladateľský turnaj, tentokrát v skladaní trojťažiek s výrazným strategickým obsahom podaným formou ľubovoľného opakovania strategických prvkov. Dnešná trojťažka–tempovka je veľmi dobrým príkladom na jednu z možností spracovania tejto témy. Treba si uvedomiť, že pod pojmom "výrazný strategický obsah" obyčajne rozumieme viacnásobné blokovanie polí, odblokovanie, priväzovanie, odväzovanie, prerušovanie a otváranie línií, šachovanie, predĺžená obrana, antiduál, zámeny hier a matov a podobne. V dnešnej úlohe po tematických obranách 1...Jg3, 1...Jf2 a 1...e4 sa vždy preruší línia čiernej dámy. No naviac je v úlohe spracovaná tzv. cyklická zámena 2. a 3. ťahov bieleho (AB – BC – CA), čo si každý všimne hneď, akonáhle kompletne vyrieši úlohu.

Prezradíme, že rozhodcom turnaja bude prof. Karol Mlynka zo Zlatých Moraviec. Spolu s ním budeme veľmi radi, keď táto moderná téma zaujme hlavne domácich autorov, ktorí v tejto oblasti ešte zaostávajú za svetovou špičkou. Svoje práce môžete zasielať už teraz, aby sa turnaj mohol čo najskôr rozbehnúť.

Každý z našich čitateľov koncom mesiaca dostane mimoriadnu prílohu Šachového okienka, ktorá okrem definitívneho výsledku minuloročného skladateľského turnaja (na diagramoch) bude obsahovať i presné propozície nového turnaja s 12 príkladmi na túto tému.


Vzad <<  >> Vpred