Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 2. 1972)


Problém č. 213

Henri Weenink, Holandsko

Tijdschrift v. d. N. S. 1920

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKc4 Sb7 Sd8 Ja5 Pc7, čKa7 Pc5 – dvojťažka. Riešenie dnešného prvého problémy – dvojťahovej miniatúrky dnes už nežijúceho najznámejšieho holandského problémistu – zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou Šach pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body a pozor na "tajuplného" bPc7, ktorý iste mnohým skúseným riešiteľom narobí veľké starosti!


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešným problémom otvárame novú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 20 šachových problémov. Ceny sú tentokrát nasledovné: I. cena: Album FIDE 1962–64 + A. Baturin: Šachmatnyje bataliji (Šachové prápory), II. cena: Album FIDE 1945–55, III. cena: Album FIDE 1959–61, IV. cena: Album FIDE 1956–58, V. a VI. cena: Dr. N. Niemeijer: Majesteitsschennis (posledná nádherná zbierka 120 šachových problémov od svetoznámeho autora). Ďalších 6 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 15 bodov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou. Oboznámte s touto hodnotnou riešiteľskou súťažou, ktorá je raritou v ČSSR, aj ostatných záujemcov tohto "kráľovského športu".

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť aj kolektívy. Bodovanie riešení je nasledovné: za správne vyriešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. 1 bod sa priznáva aj za oznámenie neriešiteľnosti problému, no ak riešiteľ uvedie i autorom zamýšľané riešenie, dostane príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti strhneme riešiteľom 1 bod.


Vzad <<  >> Vpred