Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 8. 1972)


Problém č. 238

Peter Durst, Levoča

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: bKd6 Dg1 Sh8 Jc2 Pa4 d2 e2 e7, čKc4 Vg7 Sa1 Se4 Ja2 Pb3 b4 d4 e6 g6 – trojťažka.

Autorom dnešného príspevku do nášho medzinárodného skladateľského turnaja trojťažiek je ďalší mladý a nadaný slovenský problémista – Peter Durst. V úlohe sa mu podarilo spracovať recipročnú zámenu 2. a 3. ťahov bieleho (tematické obrany sú 1...Jc3 a 1...V:e7) s využitím rôznych strategických motívov.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 232 (Makaronec) z 22. 6. 1972. 1.Se7 hrozí 2.Jf6+ Ke5 3.Dd4 mat, 1...Sc3 2.f3! Sd4 3.Dg8 mat, 1...Jc3 2.f:e3! Je4 3.Dg8 mat. Rovnaká motivácia 1. a 2. ťahov čierneho s využitím blokovania dvoch rôznych polí. Jemná práca (maximálne bolo možné získať 3 body).

* Autor problému č. 212 (Bušík) uverejnenom v Hlase ľudu dňa 3. 2. 1972 opravuje svoju úlohu nasledovne: bKb5 Dh3 Vb1 Vg7 Sf1 Jc1 Jg5 Pc4 d6 (9), čKd4 Vd1 Sh8 Pa4 c3 c5 d7 f3 f4 f5 (10) – mat 3. ťahom. Riešenie: 1.D:f3? V:f1!, 1.D:f5? Ke3 2.De4+ Kf2!, Rieši 1.Dh4 hrozí 2.D:f4 mat, 1...Ke3 2.Jh2! atď., 1...Ke5 2.D:h8! atď.

Prosíme riešiteľov, aby láskave preskúmali korektnosť tejto úlohy. Za objavenie prípadných nekorektností najlepšieho riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Upozornenie. Výsledok našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (problémy č. 213–232) uverejníme v nasledujúcom šachovom okienku. Ďalšiu podobnú riešiteľskú súťaž vypíšeme pravdepodobne o tri týždne, t. j. v rubrike zo dňa 24. augusta 1972. Oboznámte o tejto hodnotnej riešiteľskej súťaži aj ostatných záujemcov a hlavne zaistite si štvrtkový Hlas ľudu čo najskôr!


Vzad <<  >> Vpred