Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 10. 1972)


Problém č. 247

Marián Sýč, Zvolen

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (12+11=23)Kontrolná notácia: bKf7 Vb7 Vf8 Sa3 Sa8 Jd2 Je7 Pc3 d6 f3 g3 h4, čKe5 Va6 Vf1 Sd3 Sg1 Jb8 Je3 Pa4 e6 g2 h2 – trojťažka.

Cyklické striedanie druhých a tretích ťahov bieleho (AB–BC–CA) – to je moderná téma novostrategických trojťažiek, ktorej dobré spracovanie dá veľa námahy i nejednému skúsenému skladateľovi, o to viac radosti ma potom riešiteľ z pekného zážitku. Dnes však táto radosť je trochu umocnená, veď autorom je mladý slovenský problémista Marián Sýč, ktorému sa táto téma podarila spracovať veľmi dobre. Tematické obrany sú 1...Sf5, 1...Jd5 a 1...Jf5, po ktorých druhé a tretie ťahy bieleho sa budú cyklicky opakovať, no časť cyklu možno objaviť aj v niektorých vedľajších variantoch. Sme zvedaví ako sa vám dnešná úloha bude páčiť.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie v prípade absolútnej korektnosti tejto úlohy možno získať 3 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE.

Riešenie problému č. 238 (Durst) z 3. 8. 1972. 1.Dg4 hrozí 2.D:e4 a 2.D:e6+, 1...Ve7 2.Je3+ (A) d:e3 3.d3 (B) mat, 1...Jc3 2.d3+ (B) S:d3 3.Je3 (A) mat ale aj 3.D:d4 mat, čo je škodlivý duál. Pridaním čJf8 a čPc5 by sa pravdepodobne odstránila dvojitá hrozba a aj škodlivý duál inak peknej trojťažky, v ktorej sa autorovi podarilo spracovať vzájomnú recipročnú zámenu 2. a 3. ťahov bieleho. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Majerčák z Tatranskej Lomnice.

Zo skladateľských úspechov. Karol Mlynka, rozhodca nášho tohoročného skladateľského turnaja dosiahol pekný úspech na minuloročnom skladateľskom turnaji lotyšského dvojtýždenníka Šachmaty, kde svojou dvojťažkou na tému cyklického striedania obranných motívov (tiež téma Mlynka) získal III. cenu.


Vzad <<  >> Vpred