Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 9. 1972)


Problém č. 246

Jevgenij M. Bezomščuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (13+9=22)Kontrolná notácia: bKd1 De1 Ve4 Vh8 Sd7 Jb6 Jh6 Pb2 c7 e5 g7 h3 h5, čKe7 Sg8 Je6 Pb3 b4 d6 e3 f6 h4 – trojťažka.

Recipročná zámena druhých a tretích ťahov bieleho – to je téma dnešného, v poradí už šiesteho súťažného problému do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Jeho autorom je pomerne neznámy sovietsky problémista, ktorý ako skladateľ má dnes v Hlase ľudu uverejnenú prvú úlohu. Od iných podobných, ktoré v našom tohoročnom skladateľskom turnaji už konkurovali sa líši hlavne v tom, že je v nej okrem už spomenutej recipročnej zámeny využitá aj pestrá paleta strategických motívov (blokovanie, väzby, batérie a otváranie línii). Sme preto veľmi zvedaví, ako sa vám jeho úloha bude páčiť.

Riešenia zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie vám započítame tri body, no pozor aj na prípadné nekorektnosti, ktoré sa ľahko môžu vyskytnúť.

Riešenie problému č. 237 (Kamenskij) z 27. 7. 1972. Tematická zvodnosť 1.Sd4? tempo, 1...Kc4 2.De2+ (A) Kd5 3.De6 (a) mat, 2...K:b4 3.Jc6 mat, 1...Ke4 2.Dc2+ (B) Kd5 3.Dc6 (b) mat, 2...Kf4 3.Je6 mat viazne na 1...g3(g:h4)! Po úvodníku 1.Jd4 tempo sa druhé a tretie ťahy bieleho recipročne zamenia (AB–BA a ab–ba): 1...Kc4 2.Dc2+ (B) Kd5 3.Dc6 (b) mat, 2...Kb4 3.Jc6 mat, 1...Ke4 2.De2+ (A) Kd5 3.De6 (a) mat, 2...Kf4 3.Je6 mat a doplňujúci variant 1...g:h3(g3) 2.J:f3 a 3.D:d2 mat. Za zmienku však stoja aj zvodnosti 1.Jc6? tempo a 1.Je6? tempo, ktoré postupne viaznu na 1...Ke4! 2.Dc2+? Kd5! resp. 1...Kc4! 2.De2+? Kd5! Nejde tiež 1.V:f3+? Kc4! Dobré spracovanie recipročnej zámeny druhých a tretích ťahov bieleho vo forme zvodnosti a riešenia. Trochu prekáža dvojité vyvrátenie zvodnosti 1.Sd4? Odmenu za správne riešenie dostane Karol Wagner, Réca.


Vzad <<  >> Vpred