Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 5. 1972)


Problém č. 227

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+13=22)Kontrolná notácia: bKb1 Ve1 Ve3 Sb6 Jh4 Jh5 Pe4 f5 g3, čKh2 Dg7 Vb3 Vg6 Sa3 Ja5 Jc5 Pb2 c4 d3 f6 f7 h3 – trojťažka – ďalší príspevok známeho českého problémistu, v ktorom je spracovaná recipročná zámena 2. a 3. ťahov bieleho so zaujímavým strategickým obsahom. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.


II. retrospektívny album FIDE 1914–1944/I

Už po piaty raz dostávame z Juhoslávie vzácnu knihu, ktorá má ukázať súčasníkom a hlavne budúcim generáciám, ktoré vrcholné úlohy boli zložené v tomto období.

Celý II. retrospektívny Album FIDE 1914–1944 je rozdelený do troch dielov: I – dvojťažky, II – troj– a viacťažky a III – exoproblémy a štúdie, v ktorých bude celkom uverejnených vyše 2800 úloh. Prvý diel tejto publikácie – dvojťažky sme práve obdržali a pokúsime sa o jeho stručnú recenziu.

V zbierke je uverejnených celkom 725 dvojťažiek, ktoré sú zatriedené do troch častí: z obdobia 1914–28 (248 dvojťažiek), z obdobia 1929–44 (449) a dodatok 27 dvojťažiek od autorov, ktorých úlohy neboli zaslané. Z našich autorov v zbierke nájdeme žiaľ len dve mená: A. Ančin (1 úloha) a A. Pituk (6 úloh). Výsledok Pituka možno pokladať za viac ako čestný. Veď najúspešnejší skladateľ Mansfield má 30 uverejnených úloh, o 30 rokov mladší Lošinskij 23 Umnov 14, Niemeijer 8, Hartong 7, Wróbel 6, atď., pričom mnoho skladateľov, ktorých najaktívnejšia činnosť sa vzťahuje na toto obdobie, už nežije.

Hoci mnoho skladateľov bude mať zrejme námietky proti výberu jednotlivých skladieb, treba túto knihu považovať za cenný a poučný zdroj inšpirácie pre všetkých aktívnych šachových skladateľov. Dúfame, že už v budúcej riešiteľskej súťaži bude hlavnou cenou práve táto kniha, ktorá sa žiaľ, na našom knižnom trhu objaví v obmedzenom počte a pomerne neskoro.


Vzad <<  >> Vpred