Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 2. 1972)


Problém č. 215

Erkki A. Wirtanen, Fínsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+13=22)Kontrolná notácia: bKh8 Dh2 Vc5 Ve8 Sb7 Ja8 Jg3 Pb4 g5, čKd6 Dc1 Vd1 Vf1 Sc2 Sf4 Pa4 a7 d7 e5 e6 f5 h6 – trojťažka.

Ako vidno, náš IV. medzinárodný skladateľský turnaj našiel odozvu už aj v zahraničí. Dôkazom je dnešná úloha známeho severského problémistu žijúceho v hlavnom meste Fínska – Helsinkách. Obsah úlohy môže pochopiť i začiatočník, ak si najprv všimne, aké maty sú pripravené pred úvodníkom na ťahy čierneho po 1...Sd3 2.Vd5+ (A) e:d5 3.D:h6 mat a 1...Vd3 2.J:f5+ (B) e:d5 3.D:h6 mat. Po správnom úvodníku po týchto obranách sa druhé ťahy bieleho recipročne zamenia, pričom vzájomné prerušovanie veže a strelca (téma Grimshaw) sa objaví aj v riešení.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 3 body, no nezabudnite, že úloha je pôvodná a môžu sa preto vyskytnúť i nekorektnosti, ktoré konečné poradie riešiteľov najviac ovplyvnia.

Riešenie problému č. 208 (Szwedowski) zo 6. 1. 1972. 1.Jc7 hrozí 2.Jc4 (A) Sb4 3.Dc2 mat (B), 1...Sb4 2.Dc2+ (B) Ka5 3.Jc4 mat (A), 1...Sc3 2.Da2+ (C) Kb4 3.Jd3 mat (D), 1...Sa5 2.Jd3 (D) S:c7 3.Da2 mat (C). Dvojnásobná recipročná zámena druhých a tretích ťahov bieleho (AB–BA a CD–DC) s 4 modelovými matmi a blokovaním poľa! Výkon, ktorý musí byť odmenený v každom turnaji. Odmenu za správne riešenie dostanú: O. Onderčanin z Bratislavy a J. Horňák z Jasovej.

Riešenie problému č. 209 (Čepižnyj) z 13. 1. 1972. Zvodnosť 1.Se5? tempo, 1...Kd5, Kf5 2.Jc3, e4 mat viazne na 1...Kd3! Zvodnosť 1.Da6? tempo, 1...Kd3, Kd5 2.Jc3, e4 mat viazne na 1...Kf5! Rieši 1.Sh5 tempo, 1...Kf5, Kd3, Kd5 2.Jc3, e4, Sf3 mat. Téma Z–32–33, ktorej spracovanie je veľmi obťažné. Odmenu za správne riešenie dostanú: A. Rác, Poľný Kesov a J. Šebian, Zvolen.


Vzad <<  >> Vpred