Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 11. 1971)


Problém č. 200

Comins Mansfield, Anglicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: bKb8 De3 Vd3 Vh5 Sd1 Sd4 Jc6 Jd5 Pa3 a4 a5, čKc4 Vb1 Sh2 Sh3 Jg4 Pa7 b4 c5 g3 g7 – dvojťažka.

200 šachových problémov v Hlase ľudu, z ktorých tri štvrtiny sú originálne príspevky od veľkej rodiny domácich i zahraničných šachových skladateľov – to je bilancia takmer 4–ročnej existencie šachového okienka. Mnohé z úloh uverejnených v Hlase ľudu boli už reprodukované v najznámejších problémových časopisoch sveta a teda i úroveň príspevkov je dobrá. Naviac autorom dnešného jubilejného problému je prezident problémovej komisie FIDE, jeden z najznámejších veteránov klasickej i modernej dvojťažky – Comins Mansfield. Obsahom jeho zaujímavej úlohy sú dve zvodnosti a riešenie, v ktorých si treba všimnúť maty po obranách 1...a:b3+ a 1...g2+ a hlavne tematickú jednotu všetkých troch fáz (vždy iné maty z rôznej batérie).

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 192 (Čerňavskyj a Beľčikov) z 16. 9. 1971. 1.Dd5 hr. 2.Dd3 mat, 1...b1D, b1J 2.Dd2, Db3 mat, no aj vedľajšie riešenie 1.Jb4+ (maximálne 4 body získali: J. Bakalár, L. Hladký, J. Horniak, J. Kročian, O. Ralík, J. Sklenár a J. Šutara). Oprava.

Riešenie problému č. 193 (Hladký) z 23. 9. 1971. 1...g:f6, g:f2 2.Sg4, Sg6 mat. Zvodnosť 1.J:e4? hr. 2.Jd6 mat, 1...S:e4, K:e4 2.D:e5, Sg6 mat viazne na 1...e:d4! Rieši 1.J:e6 hr. 2.J:g7 mat, 1...S:e7, K:e6 2.D:e5, Sg4 mat. Voľná zámena matov s cyklickými efektmi (Z–32–63). Duál po 1...g:f6 2.J:g7 a Sg4 mat nebodujeme (maximálne 2 body).

Pozor! Pretože problém č. 198 (Mosiašvili) vyšiel už v stredu 27. 10. opakujeme jeho kontrolnú notáciu: bKc8 Dd6 Vf3 Vh5 Sb6 Sf1 Je2 Jf7 Pc2 e6 h3 (11), čKe4 Sd1 Se3 Jg1 Pd5 f2 f6 g3 g5 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie zašlite do 7 dní.


Vzad <<  >> Vpred