Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 9. 1971)


Problém č. 193

Ladislav Hladký, Šaľa

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)Kontrolná notácia: bKf8 Da5 Vg1 Vg8 Sa3 Sh5 Jc5 Jh7 Pd4 e3 f2 f6, čKf5 Sd5 Jh1 Jh3 Pb6 e4 e5 e6 f3 g3 g7 – dvojťažka.

Ladislav Hladký je už v poradí siedmym skladateľom pochádzajúcim zo Západoslovenského kraja, ktorí sa zúčastnili našej medzinárodnej skladateľskej súťaže dvojťažiek na trojfázovú zámenu matov. V jeho úlohe je spracovaná zámena obrán s cyklickými efektmi (Z–32–63), pričom si treba všimnúť zdanlivé hry 1...g:f6, g:f2, zvodnosť a riešenie (tentokrát ich neprezradíme). Pravda konštrukcia úlohy má chyby – napríklad obe biele veže hrajú iba v zdanlivých hrách (sú neekonomické), no dá sa čakať, že autor sa v budúcnosti podobných závad vyvaruje, veď nemá zatiaľ veľké skúsenosti a na chybách sa učí každý.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať dva body.

Riešenie problému č. 188 (Hjelle a Bakke) z 19. 8. 1971. Zdanlivé hry 1...c3, J:a6, J~ 2.Jd3, J:a6, Je6 mat. Zvodnosť 1.Jd:c6? hrozí 2.Sd4 mat, 1...c3, J:a6 2.d4, V:d5 mat viazne na 1...V:d8! Rieši 1.Jbc2 hrozí 2.Da3 mat, 1...c3, J:a6, Va8, b5, Jb5 2.Jb3, Je6, D:b6, D:c6, Je6 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–26) spracovaná veľmi rutinovane. Škoda, že bSa1 hrá iba vo zvodnosti, ktorá je vyvrátená veľmi hrubo (maximálne bolo možné získať 2 body).

* Špecialitou sovietskej televízie sú pravidelné relácie "Šachová škola" (Šachmatnaja škola), ktoré sa vysielajú na IV. programe vždy v nedeľu večer. Striedavo po 14–tich dňoch sa vysiela kurz pre začiatočníkov a pre pokročilých. Prednáša sa o praktickom i problémovom šachu. Televízni diváci dostávajú na riešenie úlohy, vyriešenie ktorých odmeňujú hodnotnými cenami.


Vzad <<  >> Vpred