Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 8. 1971)


Problém č. 188

David Hjelle a

Nils Adrian Bakke, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: bKe3 Da6 Vb1 Vd8 Sa1 Jb4 Jd4 Pd2, čKc5 Vb8 Sd1 Jc7 Pb6 c4 c6 d5 – dvojťažka.

Zdanlivé hry po 1...J~ a 1...J:a6, ich zámena po zvodnosti 1.Jd:c6? a v riešení – to je hlavný obsah dnešnej úlohy dvojice nórskych autorov, ktorí už v Hlase ľudu mali uverejnené svoje úlohy. Súčasne je to i tretí problém do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Jeho riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 181 (Amirov) z 1. 7. 1971. Zdanlivá hra 1...Je4 2.Df7 mat. Zvodník 1.f7? tempo, 1...J~, Je4! 2.Dg2, De6 mat viazne na 1...Jf3! Zvodník 1.Df5? hrozí 2.e6 mat, 1...J~, Je4! 2.Df3, De6 mat viazne na 1...d:c5! Preto 1.Dd3 tempo, 1...J~, Je4!, d:c5, d:e5 2.Df3, Dc4, d:c5, d:e5 mat. Úloha, na ktorej by sa rozhodne dalo ešte pracovať. Odmenu za správne riešenie dostanú: Ján Šebian, Zvolen a Štefan Pevný, Trenčín.

Riešenie problému č. 182 (Opalek) z 8. 7. 1971. Zvodník 1.Db3? hrozí 2.Df7 mat, 1...Ke8+, Jg6 2.De6, Vd8 mat viazne na 1...Je6! Zvodník 1.Dd3? tempo, 1...Ke8+, Jg6, Je6 2.d7, Jc5, Db5 mat viazne na 1...Ke6! Preto 1.De2 tempo, 1...Ke8+, Jg6, Je6, Ke6 2.Sf5, Dg4, Db5, Sc6 mat. Téma Z–32–26, len škoda, že bJa4 je neekonomický. Odmenu za správne riešenie dostanú: Jozef Majerčík, Tatranská Lomnica a Marek Bôžik, Starý Šekov.

* Autor problému č. 170 (Beľčikov) opravuje svoju úlohu nasledovne: bKf2 Dh3 Ve7 Vh4 Pg5 (5), čKg6 Sh7 Ph6 (3) – mat 2. ťahom. Riešenie: Pokusy 1.Df3?, Dg4?, Dg7?, Vh5? (varianty po 1...Sg8(h5), h:g5) viaznu na 1...K:g5!, h5!, K:g5!, Sg8! Preto 1.Vf4 atď. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti mimo rámca našej riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred