Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 8. 1971)


Problém č. 189

Jacob Haring, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)

4 riešeniaKontrolná notácia: bKh1 Dg2 Vb8 Vd1 Sf8 Jc1 Pa2 a4 g6, čKc3 Va7 Sa8 Jb1 Jb7 Pa5 a6 c4 g3 g7 h2 – dvojťažka (štyri riešenia).

Ako uvidíte z doluuvedeného riešenia problému č. 183 sa Jacobovi Haringovi jeho dvojťažka príliš nevydarila. Svoju dobrú povesť sa preto snaží napraviť dnešnou ďalšou prácou, ktorá obsahuje dve zvodnosti a štyri riešenia. V nich si treba všimnúť mat po obrane 1...Jb7~, ktorý je vždy zamenený. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za každé správne riešenie možno získať 2 body, t. j. maximálne 8 a ďalšie za prípadné nekorektnosti, ktoré v takýchto druhoch riešiteľských súťaží sú rozhodujúce.

Riešenie problému č. 183 (Haring) z 15. 7. 1971. Tematické pokusy 1.e:d7?, Jc8?, Sd2?, De3?, Dc1? viaznu postupne na 1...Sb3!, Jc6!, Vg1!, V:c1!, pričom mat po 1...e4 je zamenený: 2.Je6, J:b7, Jb3, Ja4 mat. Preto 1.d:e7 hrozí 2.Vf6 mat, 1...e4 2.Jc5–d7 mat, no ja dve vedľajšie riešenia: 1.Jd3 hrozí 2.V:e5 mat a 2.g4 mat a 1.Vh8 hrozí 2.Vf8 mat, ktoré na pohľad sympatickú úlohu znehodnocujú. Treba dúfať, že sa autorovi oprava vydarí. Odmenu za správne riešenie dostali: Ján Bebjak, Chynorany a Štefan Burkuš, Drienovec.

* Redakcia časopisu Sovietskaja Moldavija vypisuje medzinárodnú skladateľskú súťaž šachových problémov, ktoré obsahujú retrográdnu analýzu (pozri knihu Šachová terminológia, 1968). Rozhodcom turnaja je A. Ivanov. Úlohy treba zasielať najneskôr do 5. 10. 1971 na adresu: Redakcia časopisu Sovietskaja Moldavija, Kišinev, Kuškina 22, Šachmatnyj klub, ZSSR.


Vzad <<  >> Vpred