Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 7. 1971)


Problém č. 183

Jacob Haring, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: bKg7 Da3 Va5 Vh6 Sb4 Sc4 Jb6 Jc5 Pd6 e6 f3 g3, čKf5 Va1 Vb1 Sc2 Jb8 Pb7 d7 e5 e7 g5 – dvojťažka.

Jacob Haring – sekretár známeho problémového časopisu Probleemblad a špičkový holandský problémista si s našou rubrikou udržuje stály kontakt. Dnešnou svojou úlohou opäť konkuruje v našom turnaji. V prvých dvoch turnajoch boli na neho rozhodcovia skúpi, vyšiel zatiaľ "naprázdno" a tak skúša šťastie znova. V úlohe spracoval šesťfázovú zámenu jedného matu vo forme 5 zvodností + riešenie po obrane 1...e4 využitím batérie Va5 – Jc5 v každej fáze. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 178 (Durst) z 10. 6. 1971. Zdanlivé hry 1...K:a7, S:a7 2.Da5, Dg2 mat. Zvodník 1.Df4? hrozí 2.Db8 mat, 1...K:a7, S:a7 2.Da4, De4 mat viazne na 1...e5! Preto 1.Dd6 hrozí 2.Db8 mat, 1...K:a7, S:a7 2.D:a3, Dc6 mat. Téma Z–32–26 spracovaná vo veľmi ekonomickej forme (maximálne bolo možné získať 2 body).


* Prvýkrát o šachových knihách *

Prvý zachovalý šachový rukopis pochádza z Bagdadu a napísal ho Abú Isháq Ibráhim b. al–Mabárak b. Ali al–Mudhhab v roku 1140.

* * *

Prvá šachová kniha vyšla v roku 1473 v Augsburgu pod názvom Zlatá hra. Je to doslovný preklad šachového traktátu francúzskeho mnícha Jakuba de Cessolisa z roku 1275.

* * *

Prvá česká šachová kniha vyšla v roku 1875 od K. Kobera pod názvom "Příruční kniha šachovní".

* * *

Prvá slovenská kniha šachová vyšla v roku 1930. Vydal ju šachový klub v Žiline a jedným zo spoluautorov bol aj Štefan Krčméry.


Vzad <<  >> Vpred