Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 7. 1971)


Problém č. 182

Cyril Opalek, Bratislava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+4=18)Kontrolná notácia: bKh3 Dc2 Va8 Vh8 Sb4 Se4 Ja4 Jh6 Pb2 b6 c3 c7 d6 g5, čKd7 Sc8 Jf8 Pb7 – dvojťažka.

Cyril Opalek – známy slovenský problémista, strednej generácie sa po dlhšej prestávke (naposledy mal v Hlase ľudu uverejnenú svoju päťťažku 28. 2. 1969) opäť predstavuje našim čitateľom, tentoraz modernou dvojťažkou. I keď téma nášho turnaja nie je na neho "šitá" (v minulosti sa zaoberal prevažne skladaním trojťažiek), dá sa čakať, že úloha sa bude páčiť. Treba v nej porovnať maty po 1...Ke8+ a 1...Jg6 vo dvoch zvodnostiach a riešení. Na zahodenie nie je ani pomerne jednotný strategický obsah. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 177 (Mlynka) z 3. 6. 1971. 1. riešenie: 1.J:a6+ D:a6, Kd7 2.Ve7, De7 mat. 2. riešenie: 1.Ve7+ Dd7, K:d8 2.J:a6, Jb:c5 mat. 3. riešenie: 1.J:e6+ D:e6, Kb7 2.Va7, Da7 mat. 4. riešenie: 1.Va7+ Db7, K:b8 2.J:e6, Jd:c5 mat. 5. riešenie: 1.Da5+ Jb6, Kd6 2.De5, Jf7 mat. V každej fáze sú vždy dve nové obrany a dva nové maty, t. j. autor spracoval päťfázovú voľnú zámenu dvoch matov (téma Z–52–10.10). I keď realizovanie tejto témy sa neobišlo využitím jednej z podmienok nášho turnaja – možnosti viacerých riešení, neznižuje to tento pozoruhodný výkon. Niektorým čitateľom trochu vadili šachujúce úvodníky. Tie však nik "nezakázal" a bez nich by asi veľmi ťažko bolo možné danú tému spracovať. (Maximálne bolo možné získať 10 bodov).


Vzad <<  >> Vpred