Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 6. 1971)


Problém č. 177

prof. Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+8=14)

5 riešeníKontrolná notácia: bKc1 Dc5 Va8 Ve8 Jb8 Jd8, čKc7 Dc8 Vc3 Sc6 Ja4 Pa6 c2 e6 – dvojťažka (päť riešení).

Po č. 159 uverejňuje dnes prof. Karol Mlynka ďalšiu dvojťažku, ktorá má opäť päť riešení, pričom v každom riešení sú dve rôzne obrany a dva rôzne maty (téma Z–52–10.10). To znamená, že v úlohe je spracovaná paťfázová voľná zámena dvoch variantov. I keď jednotlivé riešenia nie sú veľmi pekné, je dosť pravdepodobné, že ide o rekordné spracovanie tejto témy, čomu sa v problémovej terminológii hovorí tiež "task". Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za objavenie každého správneho riešenia možno získať 2 body do našej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE.

Riešenie problému č. 170 (Beľčikov) z 15. 4. 1971. Zvodnosť 1.Dd3? tempo, 1...e:d4, f5 2.Db5, V:e5 mat viazne na 1...e4! Zvodnosť 1.Dc2? hr. 2.Dc5 mat, 1...e:d4, f5(e4) 2.Dc6, Dc5 mat viazne na 1...K:d4! Preto 1.Vc3 tempo, 1...e:d4, f5 2.De6, D:e5 mat, no po 1...K:d4 ide 2.Dd3 a Dc4 mat, čo je škodlivý duál, lebo na túto obranu viazne predchádzajúca tematická zvodnosť, hoci samotná obrana nie je tematická. Jeden bod naviac (max. 3) získalo týchto 9 riešiteľov: J. Bebjak, Z. Labai, I. a J. Pobjecký, J. Sklenár, K. Stopka, J. Valuška, J. Vašičkanin, P. Zaťko a A. Zlatohlavý. Oprava.

Riešenie problému č. 171 (Labai) z 22. 4. 1971. Zdanlivé hry 1...V:d4, f6 2.Je7, Vd7 mat. Zvodnosť 1.Je6? hr. 2.Jf4 mat, 1...V:d4, f:e6 2.Jc7, Vd7 mat viazne na 1...K:e6! Preto riešenie: 1.Jg3 hr. 2.De4 mat, 1...V:d4, f5 2.Db5, Vd7 mat. Netematické zvodnosti 1.D:g4?, Jd6?, ktoré možno označiť ako pokusy viaznu postupne na 1...V:d4!, f5! Výborná úloha v originálnom prevedení (maximálne bolo možné získať 2 body).


Vzad <<  >> Vpred