Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 5. 1971)


Problém č. 176

Michal Hlinka, Hniezdne

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+6=11)Kontrolná notácia: bKf3 Da5 Va2 Sc3 Ja1, čKd3 Sd2 Pc4 c6 d4 e3 – dvojťažka.

Michal Hlinka patrí k tým nadaným problémovým skladateľom, ktorí vyrástli pod vplyvom problémových rubrík pri rôznych našich denníkoch. Č. 176 je toho najlepším dôkazom. Autorovi sa podarilo spracovať trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme 2 zvodnosti + riešenie, pričom po tematických obranách 1...S:c3 a 1...d:c3 vychádza v každej fáze 6 rôznych matov s blokovaním poľa. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body do našej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE, ktorá sa už chýli ku konca, no opäť pozor na prípadné nekorektnosti, ktoré práve pred koncom súťaže môžu pre niektorých riešiteľov poradie nepríjemne ovplyvniť.

Riešenie problému č. 169 (Bakke) z 8. 4. 1971. Zdanlivé hry: 1...Jc4, Jd3 2.D:c4, S:d3 mat. 1. riešenie: 1.Dd7 tempo, 1...Jc4, Jd3 2.D:c6, D:d3 mat. 2. riešenie: 1.Vd3 hrozí 2.Dg6 mat, 1...Jc4, J:d3 2.Dc6, D:d3 mat. Pomerne ťažkopádne spracovanie témy Z–32–26. Duál v 2. riešení po 1...Jg2 2.Df3, Sf3 a Dg6 mat nepokladáme za závažný (obrana nekryje hrozbu) a preto ani nebodujeme (maximálne bolo možné získať 4 body).

* Redakcia maďarského krížovkársko–hádankárskeho zábavného časopisu Füles vypisuje medzinárodnú skladateľskú súťaž dvojťažiek s ťažkým úvodníkom. Do tejto kategórie patria aj také dvojťažky, ktoré obsahujú jemné zvodnosti (téma pokusov). Úlohy treba zasielať najneskôr do 30. júna 1971 na adresu redakcie Füles, Budapest V, Münnich F. u. 15, Maďarsko. Rozhodca, počet, výška cien budú oznámené dodatočne.


Vzad <<  >> Vpred