Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 4. 1971)


Problém č. 169

Nils Adrian Bakke, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)

2 riešeniaKontrolná notácia: bKc3 Df7 Vf3 Se2 Pb2 c5 g3 g5 h4, čKe4 Ja5 Je1 Pb3 c6 e5 g6 h5 – dvojťažka (2 riešenia). Ďalší originálny príspevok je tentokrát od autora našim čitateľom už dobre známy z minuloročných skladateľských súťaží. V jeho úlohe je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov vo forme zdanlivej hry + dve riešenia v pozícii "biely na ťahu". To znamená, že na všetky ťahy čiernych jazdcov pred úvodníkom sú pripravené maty: 1...Ja~, Je~, J:f3 2.Dc4, Sd3, D:f6 mat. V každom riešení po týchto obranách vyjdú už iné maty (téma Z–32–26). Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou Šach pri adrese. Za každé správne riešenie možno získať dva body do našej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE, ktorej prvá polovina dnešnou úlohou práve vrcholí.

Riešenie problému č. 161 (Bohdanov) z 11. 2 1971. Zvodnosť 1.Dc7? tempo, 1...e:d5, e:f5 2.Dc2, Dc4 mat viazne na 1...K:f5! Zvodnosť 1.Dg7? tempo, 1...e:d5, e:f5 2.Dg4, Dg2 mat viazne na 1...K:d5! Preto 1.De8 tempo, 1...e:d5; e:f5, K:d5, K:f5 2.Vf4, Vd4, Dc6, Dg6 mat. Ukážkové spracovanie témy Z–32–26, i keď trochu schematická forma "zaváňa" veľkou možnosťou neoriginality (maximálne bolo možné získať 2 body).

Autor problému č. 132 (N. Dolginovič) z 9. 7. 1970 opravuje svoju úlohu nasledovne: Pozícia A: bKa4 De7 Vd1 Vf1 Sh6 (5), čKe2 De6 Sa1 Jd8 Pb3 c6 (6) – mat 2. ťahom. Pozícia B: V pozícii A preložiť čSa1 na b8 – mat 2. ťahom. Riešenie A: 1.Db4? Sc3! Preto 1.Dh4, B: 1.Dh4? Sg3! Preto 1.Db4. Prosíme riešiteľov, aby preskúmali korektnosť úlohy v rámci našej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE. Za objavenie prípadných nekorektností Vám započítame príslušné body.


Vzad <<  >> Vpred